Beperkt bijkomende info bij PB 21 - Gent - Aeroplaanstraat - Motorstraat

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Aeroplaanstraat - Motorstraat
 • Heden: Vliegtuiglaan - Motorstraat

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB21 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:
 • Geen info gekend
 • Foto's:
 • Geen info gekend
 • Gekende Details:
 • Info obv bestek G4370/1739 van 16/01/1948
 • Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • 2 ingangen en een lange gang
 • wanden en zoldering uit uiteenneembare betonelementen (chantiers de Laeken)
 • Dit werd versterkt met 50 cm baksteenbrokkenbeton
 • zijwanden van de toegangscomplexen waren 2 steens dik (37 cm)
 • Trappen uitgewerkt in baksteenbrokkenbeton.
 • De treden zelf waren betonplaatjes van 3 cm dik
 • Huidig status:
 • zeker verdwenen