Beperkt bijkomende info bij PB 29 - Gent -
Sint Pieters Aalststraat

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Sint Pietersaalststraat - Krijgslaan

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB29 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:
 • Voorlopig niet gekend
 • Foto's:
Actuelere en oudere foto van enerzijds de locatie waar deze structuur ooit stond in het park langs de Sint Pieters Aalststraat. Onderaan zie je de structuur al met nog een aantal Duitse soldaten in de ingang. Dit waren publieke structuren voor alle duidelijkheid. Gezien ze echter wel in gebruik waren tijdens de Duitse bezetting, zullen deze er in nood zeker ook gebruik van gemaakt hebben. (Oude foto: Collectie Cegesoma)
 • Gekende Details:
 • Gekende details: Info obv bestek G4370/1735 van 1947
 • Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Capaciteit: 175 personen
 • De structuur omvatte:
  • 1 ingang
  • een toegangsportaal
  • 2 WC's
  • een verbandkamer
  • 2 lange gangen met nooduitgangen (allicht zie je hier 1 van op de foto)
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (47cm dik)
 • Dakplaat: 20 cm baksteenbrokkenbeton versterkt met oude tramrails in profileerlaagbeton van ongveer 5.5 cm dik.
 • Fundering: 40cm baksteenbrokkenbeton.
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.