Beperkt bijkomende info bij PB 59 - Gent - Tolhuislaan - Tolpoort

 • Indeling:
 • Publieke Schuilbunker
 • Adres:
 • Gent - Tolhuislaan - Tolpoort

(Google Earth)

 • Detail van de kaart:
 • PB59 (zwart vierkantje)

(Gents Stadsarchief)

 • Foto locatie nu
 • (Google Streetview)
 • Status Februari 1944:
 • Zeker gebouwd
 • Plan van de structuur:

(Gents Stadsarchief)

 • Hierbij een schets van het Lastencohier van 24 mei 1943 voor het bouwen van in totaal 25 publieke schuilplaatsen in Gent. Men omschrijft hier 3 types van herhaaldelijk gebouwde structuren. De structuur hier beschreven is van het Type M.
 • Het type M omvatte een zigzaggend toegangssas, een lange gang met aan 1 zijde bankjes en achteraan een nooduitgang.
 • Deze structuur bood zoals alle andere van deze 25 structuren plaats aan 225 personen.

(Gents Stadsarchief)

 • Vervolg van dit Lastencohier met de locaties van deze 25 structuren. Je vindt deze specifieke structuur terug bij de structuren van Type M als nr 10: "Tolpoort".
 • Foto's:
Uniek fotootje met een binnenzicht van deze structuur. Je ziet duidelijk de boogvormig gemetste structuur met aan beide zijdes van de gang bankjes. (Foto: Collectie Marcel Vermeulen)
 • Gekende Details:
 • Info op basis van bestek G4370/1721 van 22/08/1947
 • Sloop van 5 Publieke schuilstructuren
 • Lange gang met ingangshelling en nooduitgang.
 • Zijwanden in baksteen, 2.5 steens (46cm dik)
 • Dakplaat: 15 cm gewapend beton.
 • Fundering: 20 cm ongewapend gewoon beton.
 • Huidig status:
 • Zeker verdwenen.