Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 01
Type structuur
Grote boogloods
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, alle restanten zijn ondertussen verdwenen.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze restanten stonden in de buurt van waar nu de terreinen zijn van de firma "De Bree Solutions nv" langs de weg Krommewege.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Deze structuur is de meest rechtse aangeduide structuur aan de bovenzijde van de uitstulping getekend op dit plan. De locatie zelf is zeker op basis van deze kaart vergeleken met een huidige terreinschets nog heel moeilijk koppelbaar. Het is zelfs heel moeilijk structuren hier aangeduid nog te koppelen aan zelfs heden nog bestaande structuren.

De U-vorm zou een schietstand geweest zijn voor wie zich afvraagt wat die rare aanduiding betekent.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Een zeer identiek beeld in die periode voor dat gedeelte van het vliegveld.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien. Hier zuidelijk van bevindt zich heden de site van de firma De Bree Solutions.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. De booghangar (Mal 01) is in dit geval te zoeken onder het zwarte pijltje. Daarbij zijn nog aangeduid, een grote buisvormige schuilstructuur (Mal 27). Meer westelijk is ook een schietstand omcirkeld. Deze moet echter die U-vorm op het plan zijn geweest en die lag zeker iets zuidelijker. Mogelijks zie je hem hier toch liggen als een dunne U-vorm in het bleke veld zuidelijker van de zuidelijke weg onder de uitstulping. Zuidelijk van Krommeweg in het rood omboord, een nog altijd betaande hoeve (Mal 26) met daarbij een gebouw in ruïne (Mal 18). Nog een 3e gelijkaardige hoeve (Mal 28) staat nog altijd hier zichtbaar links van de grote Booghangar (Mal 01). Deze 3 gebouwen werden origineel gebruikt als logementen voor de officieren en het vliegend personeel van het vliegveld. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige expressweg was toen ook nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. Wat u hier ziet komt zo goed als overeen met de oude luchtfoto van tijdens de bezetting. Wel zie je hier nog de merkwaardige kronkel in Krommewege die ook duidelijk op de oude luchtfoto zichtbaar is. In deze boog bevond zich op de rechter kant ook de hier vermelde booghangar.

 

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog meer ingezoomd krijg je het beeld hiernaast. In de rechter helft zie nog restanten van de loods zijn funderingen (verticale lijn) en bovenaan een stip van een van de 2 toen nog bestaande sokkels). De tweede overstaande sokkel is te zien in de donkerdere zone links.Op die manier zie je allicht de breedte (tussen 2 sokkels) en de lengte (lengte van de betonnen streep) van deze structuur.

Detail op recentere luchtfoto maar met de restanten van de sokkels van de loods nog op - zelf vermoed ik rond 2000

Op deze luchtfoto zie je het al actuelere indusrieterrein met de restanten van deze loods nog aanwezig. Dit maakt het natuurlijk wel vlot mogelijk die restanten heden nog te plaatsen. (bewerkte luchtfoto: Collectie J. Verstrynge)

Zelfde afmetingen op actuele luchtfoto anno 2023

Op die manier zien we de loods, mocht ze er nog gestaan hebben, letterlijk in het verlengde van de huidige Steenhouwerslaan. (bewerkte luchtfoto: Collectie J. Verstrynge)

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Je ziet nog altijd dat er hier een knik in Krommewege zit maar deze nog identiek zetten met toen, wordt moeilijk. Een van de weinige nog bestaande referenties, is de hoeve met lange toegangsdreef (Mal 26) bereikbaar vanaf de Lindestraat. Deze oprijlaan zie je nog volledig alsook de hoeve zelf. De ruïne van ooit een identiek gebouw (Mal 18) geraakt steeds meer overgroeid en verdwijnt daardoor op de luchtfoto's uit het zicht.

De loods zou heden ten dage gesitueerd dienen te worden op de terreinen van "De Lille Infra bv", juist naast de terreinen van "De Bree Solutions".

Localisatie van de structuur bij de site
 • De structuur stond vlakbij de toenmalige start- en landingsbaan,

Functie van de structuur

 • Het betrof de grote booghall horende bij het vliegveld.
 • In totaal zouden er zo 2 van deze hallen op de site gestaan hebben.
Beschrijving van de structuur
 • Er zijn mij voorlopig zeer weinig details van deze structuur gekend behalve zaken op een enkele oude en zeldzame foto na vast te stellen.
 • Het betrof een grote boogloods met naar de landingsbaan gericht (noordkant) grote schuifpoorten.
 • Deze loods was blijkbaar zo goed als volledig overtrokken met camouflagenetten om ze uit de lucht zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
 • Op de hoeken had je zoals je nog kan zien op enkele oude foto's (verderop deze fiche) 4 zware betonnen blokken (sokkels) waarvan er op het ogenblik van het nemen van de foto's rond 2002 nog 2 tegenover elkaar geplaatste bestonden naar de kant van de huidige weg Krommewege toe. Dit kan je ook zien op de oudere luchtfoto's.
 • Hiertussen was een gebogen stalen vakwerk bevestigd dat dan de ganse dakstructuur droeg.
 • Ook was er dan aan beide zijdes een betonnen fundering en dragende schuine balk waaraan opnieuw de boogstructuur werd bevestigd. Deze is van 1 zijde nog te zien op oudere foto's..
 • Boogloods 2 valt te onderscheiden op de foto's van Boogloods 1 door de aanbouw links die er bij loods 1 niet is.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
 • Hieronder is wel eens gepoogd door meten op oude luchtfoto's, een correct beeld te krijgen van de afmetingen van deze verdwenen loods.

Afstandsmetingen op oude luchtfoto

Bovenstaande metingen gekoppeld aan de verschaling van de kaart werden mij bezorgd. De sokkels zelf moeten vrij massieve betonnen blokken geweest zijn van zeker 3 op 5 m², vrij massief beton. Ook blijkf hieruit de loods ongeveer een breedte te hebben gehad van 50 m. De diepte zou iets van een 25 m moeten geweest zijn. Dit leverde een loods op met allicht werkbare oppervlak ongeveer 1200 m². (Info en foto's: J. Verstrynge)

Actuele toestand van deze structuur:
 • De hieronder op foto's nog zichtbare restanten, zijn bij de aanleg van de industriezone eveneens uitgebroken geweest en verwijderd. Er zijn heden geen sporen meer van aanwezig van deze boogloods.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Deze beide boogloodsen hebben zeker de oorlog overleefd.
 • Deze loods is al in de vorm gekend van 2 betonnen sokkels en een betonnen wand op de luchtfoto's van 1971..
 • De 2e gelijkaardige loods meer noordelijk is toen allicht al niet meer in originele vorm bestaande.

Oudere Foto's van deze structuur:

Tijdens WOII bezetting - Collectie Geert Beelaert

Overzichtsfoto van het vliegveld met centraal de groot boogloods op Krommewege (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Hier werd gepoogd bijkomend wat de structuren aan te duiden die op de foto te zien zijn. In dit geval van rechts naar links zie je eerst een van de officierengebouwen die heden zou dienen gesitueerd te worden op de terrein van De Bree Solutions (Mal 28). Daarnaast zie je de eigenlijke boogloods. Nog meer naar links krijg je dan achtereenvolgens de hoeve die nog te vinden is op het uiteinde van de lange dreef vertrekkend van de Lindestraat (Mal 26). Daarnaast zie je nog het gebouw dat heden als ruïne terug te vinden is (Mal 18) . (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Merkwaardig poseren van Duitse militair met een schaap op de terreinen van het vliegveld met deze loods op de achtergrond. De foto is blijkbaar wel genomen in een kalme periode op het vliegveld. De loods staat er vrij open bij en is nog niet overtrokken met camouflagenetten. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Zeer mooi detail van de boogloods (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Allicht een van de weinige foto's die zullen bestaan van deze boogloods langs Krommewege. De toegang van de loods waren enorme schuifpoorten. De loods was ook letterlijk overtrokken met gigantische camouflagenetten. Deze foto dateert allicht nog van toen de loods nog gebruikt werd door de Duitse bezetter. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Foto van allicht jaren '50 vorige eeuw van een prospectie van het vliegveld door het Belgisch leger - Collectie F. Dumez

Dit is allicht opnieuw een zeldzame foto van deze in de jaren '50 nog bestaande loods op Maldegem bij een inspectie van de site door het Belgisch leger. (Foto: Collectie F. Dumez)

Allicht rond het jaar 1990 - uit collectie F.Dumez

Deze zwart-wit foto's zijn alvast allicht van rond 1990. Ze tonen de restanten die van deze loods nog lang zichtbaar geweest zijn in de velden. Je kan er in dit geval 1 van 2 sokkels op zien alsook een lange betonnen fundering in de lengte van de loods.

Deze foto bij deze reeks is wel leuk omdat hij letterlijk de lengte van die betonnen wand toont. Op de achtergrond links zie je de ruïne van een officierengebouw (Mal 18) en rechts het hoevetje op het uiteinde van de lange oprit vanaf de Lindestraat (Mal 26).

Rond het jaar 2002 - uit verschillende collecties

We zijn ondertussen op de foto's reeds rond 2002. Dit is voorlopig de enige foto die allicht beide sokkels toont. U ziet ook mooi de betonnen zijwand. Op de achtergrond zie je de straatverlichting langs de weg Krommewege. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Detail van de 2e sokkel korterbij de ondertussen verdwenen wegel vanwaar de foto werd genomen. Op de achtergrond opnieuw de weg Krommewege. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Deze foto toont hetzelfde vanaf de weg Krommewege. We kijken hier meer gedetailleerd op de betonnen sokkel zoals achteraan op de eerste foto te zien. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Dezelfde sokkel en achteraan gebouwen die zeker gesloopt zijn bij de uitbreiding van de industriezone. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Actuelere foto van dezelfde locatie nu anno 2023

Het zicht dat je krijgt komende van de Steenhouwerlaan. Hier moeten we zoals hierboven aangetoond recht op de heden totaal verdwenen loods gekeken hebben. (Foto: Google Streetview)

De Firma De Lille Infra bv staat nu waar ooit deze loods stond. (Foto: Google Streetview)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Info en fotomateriaal bruikbaar gesteld door sitespecialist Geert Beelaert.
 • Aanvullende info door Jasper Verstrynge en Aimé Geirland