Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 02
Type structuur
Grote boogloods
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, alle restanten zijn ondertussen verdwenen.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze loods stond ooit aan de westkant in de binnenbocht waar de weg Vliegplein eveneens afbuigt in westelijke richting.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De weg van de noordkant is de huidige Sint Barbarastraat die heden overgaat voorbij het kruispunt met de Oude Gentweg en Vliegplein in de Industrielaan (knik naar rechts). Alleen was de Oude Gentweg toen nog niet echt als weg bestaande en hoogstens een kouterslag door de velden. Ook het vervolg van de huidige Industrieweg bestond zeker nog niet. Enkel de weg Vliegplein (naar rechts) bestond wel al.

De boogstructuur hier besproken is te zien juist zuidoostelijk van de knik van Sint Barbarastraat naar rechts (overgang naar weg Vliegveld).

Aan de noordkant van de 2e knik staat nog een hoeve die heden ook nog bestaat en ook bij het vliegveld een belangrijke functie had. Het was het administratieve centrum van het vliegveld - de Bauleitung (Mal 19)

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De loods is bovenaan links te zien. Ze werd doorstreept met een kruis omdat ze toen ook al niet meer aanwezig zou zijn geweest of zich in zeer slechte staat bevond.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zijn volledig bovenaan te zoeken aan de kop van de bovenste getekende oranje hoofdweg tegen de noordrand van het toenmalige domein horende bij het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. Deze 2e booghangar is in dit geval in het rood omcirkeld. Ook het hier besproken administratief gebouw bij het vliegveld (Mal 19) is nog te zien (bovenrand zelfde rode cirkel). Je ziet ook duidelijk dat de Ambachtslaan wel al bestond als allicht een onverharde wegel. Langs deze weg lag nog nauwelijks bebouwing. Ook de Industrielaan richting Krommewege bestond er zeker nog niet niet.

Deze bunker (Mal 30) is hier ook als wit object te zien, zuidoostelijk tegen de Ambachtenlaan. Nog meer westelijk ligt nog een klein structuurtje (Mal 31) maar dat valt op deze hoogte amper te zien.

(Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Op deze meer gedetailleerde luchtfoto zie je de loods met aanbouwen liggen in de linker bovenhoek. Waar je heden langs de weg Vliegplein zou lopen, zou je gekeken hebben op de achterzijde van de loods. Langs die zijde stond er nog een gebouw tegen aangebouwd. Er waren ook aanbouwen links en rechts van de loods. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Er is nog een loodsenstructuur aanwezig maar dit heeft toen allicht al niets meer te zien met de vroegere boogloods. Enkel het gebouw van de Bauleitung (Mal 19) s nog identiek aanwezig.

Actuele luchtfoto anno 2023 Google Earth

Dezelfde locatie anno 2023. Heden zal er zeker niets meer zijn dat nog naar deze booghangar verwijst, opnieuw enkel de Bauleitung (Mal 19) blijft identiek qua vorm, ondertussen ook al niet meer qua uitzicht helaas.

 

Bijgewerkte luchtfoto door Geert Beelaert

Op deze luchtfoto zie je nog eens de herkenbare zaken van toen aangeduid. De nog steeds herkenbare hoeve en bijgebouwen (Mal 19) alsook de boogloods. Iets noordwestelijk van waar ooit de boogloods stond, zou zelfs een dumpput geweest zijn van verbrand afval van het toenmalige vliegveld. (Bijgewerkte foto: Geert Beelaert)

Localisatie van de structuur bij de site
 • De structuur stond aan de noordkant van het toenmalige vliegveld.

Functie van de structuur

 • Het betrof de grote booghall horende bij het vliegveld.
 • In totaal zouden er zo 2 van deze hallen op de site gestaan hebben.
Beschrijving van de structuur
 • Er zijn mij voorlopig zeer weinig details van deze structuur gekend behalve zaken op een enkele oude en zeldzame foto's na kunnen van vaststellen.
 • Het betrof een grote boogloods met naar de landingsbaan gericht (zuidwestelijk) grote schuifpoorten.
 • Het is zelfs totaal onduidelijk of de opbouw van de structuur identiek was met de eerste al vernoemde boogloods.
 • Deze loods zat ook volledig aangebouwd aan 3 zijdes met nog andere structuren.
 • Foto's waarop ze nog te zien is, laten vermoeden dat ze veel meer in baksteen was opgetrokken.
 • Boogloods 2 valt te onderscheiden op de foto's van Boogloods 1 door de aanbouwen die er direct tegen staan.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
 • Allicht qua afmetingen vrij identiek met boogloods 1 die ongeveer 50 m x 25 m zal gemeten hebben.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Allicht al heel lang totaal uit het beeld verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Deze beide boogloodsen hebben zeker de oorlog overleefd.
 • Van deze 2 loods is heden niets meer bewaard.

Oudere Foto's van deze structuur:

Foto 1 januari 1945 toen het vliegveld van Duitse kant werd aangevallen - Collectie Geert Beelaert

Deze foto toont deze regio van het vliegveld van Maldegem op 1 januari 1945, toen de Deutsche Luftwaffe een van hun laatste zware aanvallen uitvoerde op onder andere het vliegveld van Maldegem dat toen al opnieuw in gebruik was door de geallieerden. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Dit is ongeveer hetzelfde beeld als de ergste vlammen al verdwenen zijn.

Links onder de zwarte pijl zie je de nog altijd bestaande Bauleitung (Mal 19) staan. Centraal zie je de contouren van deze 2e boogloods. Rechts nog een soort van hoevegebouw, mogelijks de hoeve-kantine (Mal 22) op het toenmalige terrein. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Schade van zelfde situatie. Gezien we in dit geval noord-noordwestelijk kijken, is er amper iets te zien van overige bebouwing. Allicht zien we zelfs op de achtergrond de bomenrijen langs het Schipdonkkanaal. Waarom dit niet de loods ter hoogte van Krommewege is, kijk naar de aanbouw links van de loods. het betreft een puntgevel van een defect dak van een structuur die er juist naast stond en zelfs allicht bij de loods aansloot. Deze aanbouw was er niet bij de loods langs Krommewege. (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Foto van het opmeten van de schade. Er werden bij deze aanval op het vliegtuig 15 geallieerde jachtvliegtuigen vernield. de (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Foto's jaren '50 vorige eeuw van een prospectie van het vliegveld door het Belgisch leger - Collectie F. Dumez

Dit moet een foto zijn van de voorzijde van deze 2e boogloods. Links duidelijk de aangebouwde structuur waar eerder melding van gemaakt en bruikbaar als herkenningspunt voor deze loods. (Foto: Collectie F. Dumez)

Dit is dan zo goed als zeker de achterbouw van deze 2 loods. Dit stond dus zichtbaar vanaf de huidige weg Vliegveld. Gezien alles op deze locatie ondertussen is verdwenen, valt hier nog amper iets van te verifiëren. (Foto: collectie F. Dumez)

Actuelere foto van dezelfde locatie anno 2009 - Google Streetview

Deze locatie gezien anno 2009 op Google streetview. Recht voor ons de nog altijd terugkerende hoeve die ooit het hoofdkwartier was van het vliegveld (Mal 19) Links de locatie van de toenmalige booghall. Of wat we hier dan nog zien nog een link heeft met toen is totaal onduidelijk.

Hetzelfde zicht kijkende vanaf de bocht in de weg Vliegveld, met de rug naar de respectievelijke hoeve.

Zicht van toen van voorbij de hoek. Rechts zie je nog een structuurtje van een bijgebouw dat toch wel eens nog gelinkt zou kunnen geweest zijn aan het toenmalige vliegveld.

Actuelere foto van dezelfde locatie anno 2023 - Google Streetview

Dezelfde locatie in 2023 zoals te zien op Google Streetview. Elke mogelijke twijfel over bepaalde kleinere stukken van de toenmalige structuren is verdwenen doordat er nu zeker niets meer staat dat nog aan het vliegveld valt te koppelen buiten de hoeve op de achtergrond (Mal 19)

Gelijkaardig 2e zicht zonder nog enige verwijzende referentie.

Gelijkaardig 3e zicht. Ook de hier in 2009 nog vastgestelde twijfelachtige structuur rechts, is heden verdwenen.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Info en fotomateriaal bruikbaar gesteld door sitespecialist Geert Beelaert, waarvoor dank.