Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 03
Type structuur
Vliegtuigloods - type Abstellboxen
Toegankelijkheid
Bevind zich op privédomein en is enkel bezoekbaar met toestemming van de eigenaar Deze loodsen zijn ook bij de eigen prospecties nog nooit door mijzelf in detail geprospecteerd of gefotografeerd.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze zeer specifieke loodsen zijn nog altijd terug te vinden op Krommewege nr 29.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De structuren van dit type die hier nog te vinden zijn, zijn allen te situeren aan de noordwestkant van de toenmalige startbaar.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Dezelfde cluster op dit kadasterplan uit 1946. Het blijkt toen al een onvindbaar kluwen. Zo heeft men alvast 2 structuren doorstreept die sowieso zelfs niet op het oude RAF plan staan en er allicht ook nooit zullen geweest zijn.

Luchtfoto Google Earth waarbij wat we op deze kaart zien werd gepoogd over te zetten op een actuele luchtfoto.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien.

Deze structuren dienen allen aan de noordkant van het westelijke uiteinde van dit vliegveld gezocht te worden.

Daarom ook dat het basisplan hier wel zeer simplistisch is te noemen omdat het een gedeelte van cluster 1 zal zijn die effectief noordwestelijke van die start- en landingsbaan zal dienen gezocht te worden.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1944 - collectie Geert Beelaert

Onderaan rechts zie je nog de duidelijk herkenbare kronkel met daarin rechtsboven de grote boogloods (Mal 01) die ooit langs Krommewege stond. Aan de noordwest van de toenmalige open vlakje was een groepering van vliegtuigloodsen.

Detail van dezelfde Luchtfoto 1944 - specifieke aandacht voor locaties van deze loodsen - collectie Geert Beelaert

Er zouden origineel 7 van dergelijke vliegtuigloodsen gestaan hebben. Hiervan bestaan er heden nog 4. Op deze foto zijn ze nog alle 7 te zien. Ook is de wegenis nog volledig.

Het plannetje hiernaast is identiek met wat u hogerop al kan vinden maar met daarop aangeduid wat op de oude foto van 1944 te zien is. De 7 toen aanwezige loodsen alsook alle wegenis is nog volledig identiek op de foto hierboven. Qua loodsen herkennen we van rechts naar links, nog bestaande Mal 03 (loods De Bree), een verdwenen loods tegen de huidige weg van Krommewege, Mal 04 (loods waar een nieuw dak werd opgezet), Mal 06 (die op dit plannetje nooit correct is getekend maar heel wat verderop ligt, tegen de huidige expressweg) en dan nog Mal 05 (loods tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef. De 2 overige loodsen zijn heden beiden al verdwenen en zouden nog dienen gestaan te hebben waar allicht de expressweg loopt of er zelfs nog naast aan de westkant.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur staat. Het geeft de indruk dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was maar bij verder nazicht valt dit lelijk tegen. Wel is er nog totaal geen sprake van de huidgie industriezone.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Ook van de huidige expressweg was nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. 4 loodsen zijn er nog op terug te vinden. De overige 3 waren toen dus ook al verdwenen.

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be met daarop opnieuw aangeduid wat toen nog herkenbaar was.

Hiernaast wat nog overblijft op dat moment van identiek wegenis en loodsen.

Meest links (Mal 06) loods tegen huidige expressweg, (Mal 05) loods tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef, (Mal 04) loods met nieuwe dak en (Mal 03) loods De Bree (deze fiche)

Van wegenis blijkt ondanks dat je zou denken dat het nog heel wat meer is, enkel het gele stukje over. De gele stippellijnen zijn nog zichtbaar maar al geen echte wegen meer dan.

Actuele Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Detail van deze locatie waar ooit 7 loodsen stonden, nu nog 4.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023 - met daarop aangeduid wat nu nog herkenbaar is

We kunnen enkel maar vaststellen dat er amper nog iets herkenbaar is buiten een klein stukje Krommewege en de huidige oude restanten van de oprit naar de loods gekend als deze Loods De Bree (Mal 03)

Localisatie van de structuur bij de site
 • Deze structuren stonden door de band iets of wat gescheiden van elkaar verspreid over het terrein rondom de landings- en opstijgbanen. Zeker niet te fel gegroepeerd omdat ze dan wel snel gegroepeerd aangevallen konden worden uit de lucht.

Functie van de structuur

 • Het betrof een stapelplaats voor door de band 2 jachtvliegtuigen of 1 grotere bommenwerper.
 • Deze ruimtes werden ook gebruikt voor het uitvoeren van onderhoudsoperaties aan deze toestellen.
 • Voorlopig zijn er nog 4 dergelijke abstellboxen bij dit vliegveld bestaande.
 • Dit waren er ooit zeker meer maar van de verdwenen exemplaren is er voorlopig zeer weinig info gekend, laat staan exacte locaties. Men vindt wel info terug dat de meeste van deze loodsen na de oorlog vlotjes werden overgenomen door de plaatselijke boeren. Degene die te zwaar beschadigd waren, werden vaak al enkele jaren nadien gesloopt.
Beschrijving van de structuur
 • De loodsen zijn volledig opgetrokken in baksteen.
 • Wat opvalt is de zeer specifieke dakstructuur met een zeer mooi vakwerkgebinte in hout.
 • De originele daken waren bedekt met een soort van teerpapier.
 • Achteraan hebben ze door de band een tweetal deurgaten.
 • Aan de voorzijde hadden ze grote houten schuifpoorten om de vliegtuigen gemakkelijk te kunnen binnen- en buitenrijden.
 • De kopse kanten van de loodsen en ook vaak de bovenrand onder de dakranden, zijn zeer specifiek afgewerkte met houten planken.
 • Intern dragen al deze loodsen nog zeer mooie geschilderde teksten die het "Roken verbieden", in dit geval aangebracht als "Rauchen Verboten".
 • Ook zijn er specifieke aanduidingen van een "F" gevolgd met een pijl. Deze dienden als verwijzing naar de locatie waar in de loods de nodige brandblusmiddelen stonden (een emmer met zand omdat brandende kerosine niet te blussen viel met water) (Geert Beelaert)

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Deze loodsen zijn allicht van de best bewaarde op de site aanwezig.
 • Wel zijn de originele hele grote houten poorten in dit geval na de oorlog vervangen geweest door 2 kleinere exemplaren.
 • De 4 hier nog aanwezige loodsen zijn uniek in hun soort binnen gans Europa.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze structuur

Allicht rond 1980 - Collectie F. Dumez

De loodsen nog vrij verlaten maar wel gebruikt als koeienstallen in een weiland.

Aan de voorzijde, dit is de zijde die men vanaf Krommewege niet kan zien, zijn de originele grote houten poorten met de jaren vervangen door 2 kleinere houten toegangspoortenen van telkens 2 schuifpoorten.

Wat je kan noemen, een grote koeienstal op een weide

De zijde van de loodsen zoals zichtbaar vanaf Krommewege. In die periode waren de 2 deuren aan deze achterzijde gewoon dichtgemetst.

Rond 1991 - geknipt uit oud filmpje - Collectie Aimé Geirland

Een eerste kleurenfoto (ontnomen uit een kort filmpje) van dit vliegveld

Rond 2000 - bron Replica

Mooie foto van de binnenzijde van deze loodsen. In deze loodsen is het wel mooi te zien dat er letterlijk alle soorten troepen gebruik van gemaakt hebben. Dit moet letterlijk uit de eindperiode van het vliegveld geweest zijn toen het opnieuw kort is gebruikt door de geallieerde troepen. Mogelijks heeft het zelfs niets meer met zijn functie als vliegveld te maken want het is gewoon een verwijzing naar stapelen van Amerikaanse banden van militaire voertuigen voor reparatie. Achter de rode pijl die verwijst naar het blusmateriaal steeds aanwezig in de loodsen.

Prachtig zicht op de unieke houten spanten-dakstructuur. Op de achterwand in grote rode letters "Rauchen Verboten".

Rond 2002 - Collectie Peter Taghon

Nogmaals een zicht op de 2 deurtjes, richting straatkant

In de eerder dichtgemaakte deurtjes waren toen blijkbaar al openingen gemaakt om te kunnen dienen als ventillatie van de stal.

Nogmaals de voorzijde met gesloten poorten.

Rond 2007 - Collectie Tristan Cools

De stal wordt geleidelijk wel intensiever gebruikt voor landbouwactiviteiten wat hem hopelijk niet te zwaar aantast als erfgoed. Ook is de originele houten opbouw boven de poorten ondertussen blijkbaar verdwenen. Ook heb ik de indruk dat de poorten nogmaals zijn vernieuwd.

Nogmaals de voorzijde

Rond 2009 - Google Streetvieuw

Google streetview waarbij je nog mooi de originele betonnen toegangsweg richting voorkant van de hoeve ziet.

De eigenlijke toegang tot de loodsen was toen te vinden vertrekkend vanaf een hek naast dit witte hoevetje en dit is heden allicht nog altijd zo.

Rond 2020 - Eerste eigen prospectie in 2020

Eerste eigen foto's van de loodsen vanaf de openbare weg. Ook blijken de loodsen ondertussen achteraan over de volledig lengte aangebouwd met een extra loods.Dit verklaart de 3e poort op deze zijkant.

Detail van de originele zijgevel (niet bijgebouwde gedeelte).

Als je hier op inzoomt zie je duidelijk zware projectielinslagen in deze zijwand. Dit is zeker niet van simpele geweerkogels.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Oude info op basis van luchtfoto's collectie Geert Beelaert.
 • Beperkte vaststelling van erfgoed door de dienst erfgoed.
 • Deze structuur is een van de weinige die mee inbegrepen zit in hun omschrijving en vaststelling van erfgoed horende bij dit vliegveld. Zie onderstaande link:
 • Agentschap Onroerend Erfgoed - Fliegerhorst Maldeghem - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/85536