Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 04
Type structuur
Vliegtuigloods - type Abstellboxen
Toegankelijkheid
Bevind zich op privédomein en is enkel bezoekbaar met toestemming van de eigenaar Deze loodsen zijn ook bij de eigen prospecties nog nooit door mijzelf in detail geprospecteerd of gefotografeerd, enkel zoals ze van buitenaf te zien waren.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze zeer specifieke loodsen zijn nog altijd terug te vinden op Krommewege nr 27 achter een witte villa.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De structuren van dit type die hier nog te vinden zijn, zijn allen te situeren aan de noordwestkant van de toenmalige startbaar.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Dezelfde cluster op dit kadasterplan uit 1946. Het blijkt toen al een onvindbaar kluwen. Zo heeft men alvast 2 structuren doorstreept die sowieso zelfs niet op het oude RAF plan staan en er allicht ook nooit zullen geweest zijn.

Oude kaarten van toepassing voor deze structuur

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien.

Deze structuren dienen allen aan de noordkant van het westelijke uiteinde van dit vliegveld gezocht te worden.

Daarom ook dat het basisplan hier wel zeer simplistisch is te noemen omdat het een gedeelte van cluster 1 zal zijn die effectief noordwestelijke van die start- en landingsbaan zal dienen gezocht te worden.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1944 - collectie Geert Beelaert

Onderaan rechts zie je nog de duidelijk herkenbare kronkel met daarin rechtsboven de grote boogloods (Mal 01) die ooit langs Krommewege stond. Aan de noordwestkant van de toenmalige open vlakje was een groepering van vliegtuigloodsen.

Detail van dezelfde Luchtfoto 1944 - specifieke aandacht voor locaties van deze loodsen - collectie Geert Beelaert

Er zouden origineel 7 van dergelijke vliegtuigloodsen gestaan hebben. Hiervan bestaan er heden nog 4. Op deze foto zijn ze nog alle 7 te zien. Ook is de wegenis nog volledig.

Het plannetje hiernaast is identiek met wat u hogerop al kan vinden maar met daarop aangeduid wat op de oude foto van 1944 te zien is. De 7 toen aanwezige loodsen alsook alle wegenis is nog volledig identiek op de foto hierboven. Qua loodsen herkennen we van rechts naar links, nog bestaande (Mal 03) loods De Bree, een verdwenen loods tegen de huidige weg van Krommewege, (Mal 04) deze loods waar een nieuw dak werd opgezet, (Mal 06) loods die op dit plannetje nooit correct is getekend maar heel wat verderop ligt, tegen de huidige expressweg en dan nog (Mal 05) loods tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef. De 2 overige loodsen zijn heden beiden al verdwenen en zouden nog dienen gestaan te hebben waar allicht de expressweg loopt of er zelfs nog naast aan de westkant.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur staat. Het geeft de indruk dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was maar bij verder nazicht valt dit lelijk tegen. Wel is er nog totaal geen sprake van de huidgie industriezone.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Ook van de huidige expressweg was nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. 4 loodsen zijn er nog op terug te vinden. De overige 3 waren toen dus ook al verdwenen.

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be met daarop opnieuw aangeduid wat toen nog herkenbaar was.

Hiernaast wat nog overblijft op dat moment van identiek wegenis en loodsen.

Meest links (Mal 06) loods tegen huidige expressweg, (Mal 05) tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef, (Mal 04) deze loods met nieuwe dak en (Mal 03) loods De Bree.

Van wegenis blijkt ondanks dat je zou denken dat het nog heel wat meer is, enkel het gele stukje over. De gele stippellijnen zijn nog zichtbaar maar al geen echte wegen meer dan.

Actuele Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Detail van deze locatie waar ooit 7 loodsen stonden, nu nog 4.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023 - met daarop aangeduid wat nu nog herkenbaar is

We kunnen enkel maar vaststellen dat er amper nog iets herkenbaar is buiten een klein stukje Krommewege en de huidige oude restanten van de oprit naar de loods gekend als de Loods De Bree (Mal 03)

Localisatie van de structuur bij de site
 • Deze structuren stonden door de band iets of wat gescheiden van elkaar verspreid over het terrein rondom de landings- en opstijgbanen. Zeker niet te fel gegroepeerd omdat ze dan wel snel gegroepeerd aangevallen konden worden uit de lucht.

Functie van de structuur

 • Het betrof een stapelplaats voor door de band 2 jachtvliegtuigen of 1 grotere bommenwerper.
 • Deze ruimtes werden ook gebruikt voor het uitvoeren van onderhoudsoperaties aan deze toestellen.
 • Voorlopig zijn er nog 4 dergelijke abstellboxen bij dit vliegveld bestaande.
 • Dit waren er ooit zeker meer maar van de verdwenen exemplaren is er voorlopig zeer weinig info gekend, laat staan exacte locaties. Men vindt wel info terug dat de meeste van deze loodsen na de oorlog vlotjes werden overgenomen door de plaatselijke boeren. Degene die te zwaar beschadigd waren, werden vaak al enkele jaren nadien gesloopt.
Beschrijving van de structuur
 • De loodsen zijn volledig opgetrokken in baksteen.
 • Deze loods was echter bij het gebruik van het vliegtuig nog altijd in aanbouw en heeft nooit zijn origineel dak gehad.
 • Achteraan hebben ze door de band een tweetal deurgaten.
 • Aan de voorzijde hadden ze grote houten schuifpoorten om de vliegtuigen gemakkelijk te kunnen binnen- en buitenrijden.
 • De kopse kanten van de loodsen en ook vaak de bovenrand onder de dakranden, zijn zeer specifiek afgewerkte met houten planken.
 • Intern dragen al deze loodsen nog zeer mooie geschilderde teksten die het "Roken verbieden", in dit geval aangebracht als "Rauchen Verboten".
 • Ook zijn er specifieke aanduidingen van een "F" gevolgd met een pijl. Deze dienden als verwijzing naar de locatie waar in de loods de nodige brandblusmiddelen stonden (een emmer met zand omdat brandende kerosine niet te blussen viel met water) (Geert Beelaert)

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Deze loodsen zijn allicht de minst authentiek bewaarde van dewelke heden nog te vinden zijn.
 • Toch zijn alle baksteenwanden nog van de originele loodsen die hier ooit stonden, duidelijk te zien aan de nog aanwezige authentieke verfopschriften aan de binnenzijde.
 • Aan de binnenzijde van de loods zijn in verschillende periodes kleinere daken verschenen van binnen de muren zonder dak opgerichte stalgebouwen.
 • Bij de iets oudere foto's krijg je deze loods te zien met een veel lager dak in asbestgolfplaten.
 • In 2020 was ook dit golfplatendak verwijderd en stond de loods erbij als een structuur zonder dak, enkel nog de baksteenwanden.
 • Heden kreeg de loods een nieuw fraai dak, vergelijkbaar met de vroegere daken (maar dus zeker niet origineel) aangemeten.
 • De 4 hier nog aanwezige loodsen zijn uniek in hun soort binnen gans Europa.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • In feite kreeg de loods in 2023 de eerste keer in zijn bestaan een volwaardig dak aangemeten.

Foto's van deze structuur

Rond 1980 - Collectie F. Dumez

Nog een zeer merkwaardige oude foto van deze structuur, op dat moment nog volledig zonder dak, zonder dat er aan de binnenzijde reeds een stal was uitgewerkt.

Rond 2000 - Foto: Replica

Toen kon deze loods gespot worden zonder origineel dak. Tussen de originele wanden bevond zich een lager uitgewerkt dak in asbestgolfplaten.

Rond 2007 - Collectie Tristan Cools

Hetzelfde zicht van iets korterbij

2017 - Foto's: Collectie Geert Beelaert

Toen was de loods nog te bereiken langs een oprit met mooi hek.

Zicht op d zijde van de structuur met nog mooie intacte schouw.

Detail van de schouw

2020 - Eerste eigen prospectie

Eigen propsectie in 2020. Toen kon je wel nog vlotter tot achteraan dit domein geraken zonder letterlijk op privédomein te gaan lopen. Dit is het zicht vanaf Krommewege nr 27 toen.

De wijze waarop de loods, toen volledig zonder dak in het zicht kwam.

Achtergevel van de loods met aan de achterzijde de klassieke 2 deurtjes.

Binnenzijde van de loods, op dat moment totaal open.

De kop van de wand.

2023 - Collectie Ronny De Rocker

In 2023 kreeg de loods een nieuw dak aangemeten. (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Binnenzijde van de loods (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Binnenzijde van de loods (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Achterwand met nog mooi de tekst "Rauchen Verboten". Onderaan staat dezelfde tekst nog kleiner maar in het Italiaans onder het raampje geschreven ook, namelijk "Vietato Fumare". (Foto: Collectie Ronny De Rocker)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Oude info op basis van luchtfoto's collectie Geert Beelaert.
 • Bijkomende info verkregen via Frank Raeman Osi Msm voor details in verband met het al dan niet aanwezig zijn van het dak.
 • Beperkte vaststelling van erfgoed door de dienst erfgoed.
 • Deze structuur staat als je kijkt naar de vaststellingen die de Dienst Erfgoed hier deed juist buiten de zone waar ze zelf structuren hebben vastgesteld. We zullen het dan maar beschouwen als een van de vele vergeten structuren.
 • Wat ze hier wel degelijk vaststelden is in feite zeer summier en beperkt tot 2 van de in totaal nog 4 aanwezige loodsen.
 • Agentschap Onroerend Erfgoed - Fliegerhorst Maldeghem - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/85536