Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 06
Type structuur
Vliegtuigloods - type Abstellboxen
Toegankelijkheid
De loodsen op zich zijn in privébezit. Respecteer dus deze private eigendom. Voorlopig werden deze loodsen ook nog niet in detail gefotografeerd door mijzelf.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze zeer specifieke loodsen zijn nog altijd terug te vinden kortij de huidige expressweg, nabij het kruispunt met Krommewege.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De structuren van dit type die hier nog te vinden zijn, zijn allen te situeren aan de noordwestkant van de toenmalige startbaar.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Dezelfde cluster op dit kadasterplan uit 1946. Het blijkt toen al een onvindbaar kluwen. Zo heeft men alvast 2 structuren doorstreept die sowieso zelfs niet op het oude RAF plan staan en er allicht ook nooit zullen geweest zijn.

Oude kaarten van toepassing voor deze structuur

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

In de weg Krommewege zit een lichte zigzag waar deze de opstijg- en landingsbaan kruist (juist eronder). Deze knik komt in feite deels overeen met wat je zelfs op die specifieke kaart hogerop van dit vliegveld kan zien.

Deze structuren dienen allen aan de noordkant van het westelijke uiteinde van dit vliegveld gezocht te worden.

Daarom ook dat het basisplan hier wel zeer simplistisch is te noemen omdat het een gedeelte van cluster 1 zal zijn die effectief noordwestelijke van die start- en landingsbaan zal dienen gezocht te worden.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1944 - collectie Geert Beelaert

Onderaan rechts zie je nog de duidelijk herkenbare kronkel met daarin rechtsboven de grote boogloods (Mal 01) die ooit langs Krommewege stond. Aan de noordwestkant van de toenmalige open vlakje was een groepering van vliegtuigloodsen.

Detail van dezelfde Luchtfoto 1944 - specifieke aandacht voor locaties van deze loodsen - collectie Geert Beelaert

Er zouden origineel 7 van dergelijke vliegtuigloodsen gestaan hebben. Hiervan bestaan er heden nog 4. Op deze foto zijn ze nog alle 7 te zien. Ook is de wegenis nog volledig.

Het plannetje hiernaast is identiek met wat u hogerop al kan vinden maar met daarop aangeduid wat op de oude foto van 1944 te zien is. De 7 toen aanwezige loodsen alsook alle wegenis is nog volledig identiek op de foto hierboven. Qua loodsen herkennen we van rechts naar links, nog bestaande (Mal 03) loods De Bree, een verdwenen loods tegen de huidige weg van Krommewege, (Mal 04) loods waar een nieuw dak werd opgezet, (Mal 06) deze loods die op dit plannetje nooit correct is getekend maar heel wat verderop ligt, tegen de huidige expressweg en dan nog (Mal 05) loods tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef. De 2 overige loodsen zijn heden beiden al verdwenen en zouden nog dienen gestaan te hebben waar allicht de expressweg loopt of er zelfs nog naast aan de westkant.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur staat. Het geeft de indruk dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was maar bij verder nazicht valt dit lelijk tegen. Wel is er nog totaal geen sprake van de huidgie industriezone.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Ook van de huidige expressweg was nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. 4 loodsen zijn er nog op terug te vinden. De overige 3 waren toen dus ook al verdwenen.

 

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be met daarop opnieuw aangeduid wat toen nog herkenbaar was.

Hiernaast wat nog overblijft op dat moment van identiek wegenis en loodsen.

Meest links (Mal 06) deze loods tegen huidige expressweg, (Mal 05) loods tussen Krommewege en Jonkvrouwdreef, (Mal 04) loods met nieuwe dak en (Mal 03) loods De Bree.

Van wegenis blijkt ondanks dat je zou denken dat het nog heel wat meer is, enkel het gele stukje over. De gele stippellijnen zijn nog zichtbaar maar al geen echte wegen meer dan.

Actuele Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Detail van deze locatie waar ooit 7 loodsen stonden, nu nog 4.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023 - met daarop aangeduid wat nu nog herkenbaar is

We kunnen enkel maar vaststellen dat er amper nog iets herkenbaar is buiten een klein stukje Krommewege en de huidige oude restanten van de oprit naar de loods gekend als de Loods De Bree (Mal 03)

Localisatie van de structuur bij de site
 • Deze structuren stonden door de band iets of wat gescheiden van elkaar verspreid over het terrein rondom de landings- en opstijgbanen. Zeker niet te fel gegroepeerd omdat ze dan wel snel gegroepeerd aangevallen konden worden uit de lucht.

Functie van de structuur

 • Het betrof een stapelplaats voor door de band 2 jachtvliegtuigen of 1 grotere bommenwerper.
 • Deze ruimtes werden ook gebruikt voor het uitvoeren van onderhoudsoperaties aan deze toestellen.
 • Voorlopig zijn er nog 4 dergelijke abstellboxen bij dit vliegveld bestaande.
 • Dit waren er ooit zeker meer maar van de verdwenen exemplaren is er voorlopig zeer weinig info gekend, laat staan exacte locaties. Men vindt wel info terug dat de meeste van deze loodsen na de oorlog vlotjes werden overgenomen door de plaatselijke boeren. Degene die te zwaar beschadigd waren, werden vaak al enkele jaren nadien gesloopt.
Beschrijving van de structuur
 • De loodsen zijn standaard volledig opgetrokken in baksteen.
 • Wat opvalt is de zeer specifieke dakstructuur met een zeer mooi vakwerkgebinte in hout.
 • De originele daken waren bedekt met een soort van teerpapier.
 • Achteraan hebben ze door de band een tweetal deurgaten.
 • Aan de voorzijde hadden ze grote houten schuifpoorten om de vliegtuigen gemakkelijk te kunnen binnen- en buitenrijden.
 • De kopse kanten van de loodsen en ook vaak de bovenrand onder de dakranden, zijn zeer specifiek afgewerkte met houten planken.
 • Intern dragen al deze loodsen nog zeer mooie geschilderde teksten die het "Roken verbieden", in dit geval intern nog te zien als "Rauchen Verboten".
 • Ook zijn er specifieke aanduidingen van een "F" gevolgd met een pijl. Deze dienden als verwijzing naar de locatie waar in de loods de nodige brandblusmiddelen stonden (een emmer met zand omdat brandende kerosine niet te blussen viel met water) (Geert Beelaert)

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Deze loodsen zijn nog zeer authentiek bewaard na al de jaren dat ze hier nu staan.
 • Toch zijn alle baksteenwanden nog van de originele loodsen die hier ooit stonden, duidelijk te zien aan de nog aanwezige authentieke verfopschriften aan de binnenzijde.
 • De 4 hier nog aanwezige loodsen zijn uniek in hun soort binnen gans Europa.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere foto's

Rond 1980 - Collectie F. Dumez

Deze voorlopig oudste foto dient allicht gesitueerd te worden rond 1980.

Rond 2007 - Collectie Tristan Cools

Hier is het ondertussen opnieuw al rond 2007. We kijken op de voorzijde met 2 gescheiden toegangspoorten.

Voorlopig enige foto in mijn bezit van de binnenzijde van deze structuur met toch ook goed zichtbaar "Rauchen Verboten".

Foto's eigen prospectie in 2020

Bij deze eigen prospectie in 2020 werden de 2 loodsen enkel aan de buitenzijde en zelfs niet echt van heel kortbij gefotografeerd. Dit is hoe je de loodsen kon zien vanaf de velden zuidelijke van Krommewege.

Achterzijde van de loodsen vanaf de expressweg..

Heel fraai is toch hoe die originele houten afwerking nog aanwezig is onder die toch wel unieke dakstructuur.

achterzijde en andere zijkant met op de achtergrond de hoeve die bij de huidige loodsen hoort.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Oude info op basis van luchtfoto's collectie Geert Beelaert.
 • Beperkte vaststelling van erfgoed door de dienst erfgoed.
 • Dit is één van de 2 loodsenstructuren die door de Dienst Erfgoed werd vastgesteld als aanwezig erfgoed. Waarom de 2 andere dan vergeten zijn die er vlakbij staan?
 • Agentschap Onroerend Erfgoed - Fliegerhorst Maldeghem - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/85536