Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 22
Type structuur

Hoevegebouw - Kantine van vliegveld

Toegankelijkheid

Niet meer van toepassing. Dit betreft een gebouw dat in 2021 werd gesloopt.

Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit gebouw was te zoeken langs de weg Vliegplein tussen de huidige Rootweg en Roterij.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De weg van de noordkant is de huidige Sint Barbarastraat die heden overgaat voorbij het kruispunt met de Oude Gentweg en Vliegplein in de Industrielaan (knik naar rechts). Alleen was de Oude Gentweg toen nog niet echt als weg bestaande en hoogstens een kouterslag door de velden. Ook het vervolg van de huidige Industrieweg bestond zeker nog niet. Enkel de weg Vliegplein (naar rechts) bestond wel al.

De grote booghangar (Mal 02) is te zien juist zuidoostelijk van de knik van Sint Barbarastraat naar rechts (overgang naar weg Vliegplein). De gebouwen van de werkplaats, herstel- en onderhoudsdienst (Mal 21) zijn dan te vinden aan de rechter kant van de weg Vliegplein.

Hiertussen, vrij kort bij de Rootweg, stond nogal ver achteruit met 2 smalle toegangswegels, een wit hoeve-achtig gebouw, hier bestempeld als de kantine.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Wat je hier ziet is de kadastrale situatie ter hoogte van de noordkant van de weg Vliegplein meteen na WOII.

Het hier gesproken gebouw kan teruggevonden worden rechts van de weg Vliegplein achteraan 2 vrij lange smalle opritstroken.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zijn volledig bovenaan te zoeken aan de kop van de bovenste getekende oranje hoofdweg tegen de noordrand van het toenmalige domein horende bij het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Op deze foto, die een detail is van een grotere luchtfoto van het bombardement van deze zone van het vliegveld, zie je letterlijk de bommen vallen en de explosies van het bombardement.

Geleidelijk aan wordt het effect van het bombardement onder de optrekkende rook meer en meer zichtbaar. Let op de talrijke bomkraters zichtbaar in de open velden.

De cluster van gebouwen hier besproken is zeer duidelijk zichtbaar links van het dubben groene lijntje onderaan. Er moeten dus ook zeker treffers in deze zone gevallen zijn aan de kraters te zien.

Het hier besproken gebouw, achteraan de 2 dunne lijntjes als een wit verticaal streepje toch goed te zien. Merk op dat er toch wel wat explosieven vielen kortbij dit gebouw.

Hetzelfde zicht enige tijd later. Op de gedetaileerde versie zie je al de eerste noodherstellingen uitgevoerd. In dit geval zie je dat alle kraters nabij dit gebouw duidelijk al gedicht zijn.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit detail van 1971 toont toch al een heel ander beeld. Er is van de gebouwen van de onderhouds- en hersteldienst nog amper iets aanwezig. Enkel het gebouw direct tegen de weg Vliegplein is nog aanwezig. Zeer misleidend is de grote parallelle loods met dit gebouw die zeker dus niet origineel is voor het vliegveld. Hier stond voorheen een abstellbox voor vliegtuigen die is verdwenen en trouwens in de andere richting was gebouwd.

Iets zuidelijker zie je de kantine met nog een apart bijgebouwtje dat ook allicht door de onderhouds- en hersteldiensten gebruikt zal geweest zijn.

Actuele luchtfoto anno 2023 Google Earth

Heden bestaat hier geen enkele originele structuur meer in deze zone buiten de 2 gebouwtjes langs de Ringbaan..

 

Localisatie van de structuur bij de site
 • Deze structuren stonden langs de noordoostelijke kant van het toenmalige vliegveld.

Functie van de structuur

 • Het betreft een bakstenen gebouw dat tijdens gebruik van het vliegveld altijd dienst zou hebben gedaan als kantine van het vliegveld.
Beschrijving van de structuur
 • Het betrof een van de gebouwen met het uitzicht van een burgerlijk gebouw dat deel uitmaakte van de infrastructuur van het vliegveld. Het had een zadeldak in rode boomse pannen.
 • Wel blijft twijfel of het bijgebouw rechts origineel deel uitmaakte van de structuur of niet, soms zou je denken dat dit er op oudere luchtfoto's nog niet stond..

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
 • Het zou in elk geval gebouwd zijn volgens Duitse plannen door plaatselijke aannemers.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing.
 • Ook dit gebouw diende te wijken voor de uitbreiding van de industriezone en werd in 2021 zonder veel poespas mee gesloopt.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Het gebouw was opgetrokken in typische Duitse stijl.
 • Typisch valt mij er steeds ook bij op dat de bovenzijde van de deuren niet dezelfde hoogte is dan de bovenkant van de ramen.
 • Dit gebouw werd zowel ten tijde dat het vliegveld gebruikt door de Duitsers als toen het werd gebruikt door de gallieerden, gebruikt als kantine op het vliegveld.
 • Ten tijde van de geallieerden droeg het zelfs de naam "The Old Finger Inn".
 • Het gebouw bleef tot het na onteigening in 2021 werd gesloopt, in gebruik als woonhuis van een boerderij.

Foto's van deze structuren

Foto van tijdens Duitse bezetting WOII toen dit gebouw werd gebruikt als kantine op het vliegveld.

Deze foto geeft een mooi zicht van Duitse soldaten bij de haard in de toenmalige kantine op het vliegveld. (Foto: Collectie Geert Beelaert - RNZFPM Number, 1981-099.34)

Foto van rond 2007 - Collectie Tristan Cools

De specifieke hoeve met bijgebouw, in 2007 nog altijd gebruikt als woning op de industriezone.

Actuelere foto's van Google Streetview van rond 2009 toen hier nog zeer beperkt resten te zien waren van de kantine die tussen deze gebouwen in stond geplaatst.

In 2009 dienden al een aantal bestaande gebouwen (woningen) plaats te ruimen voor de uitbreiding van de industriezone. Men zag zo aankomen dat het met deze hoeve ook niet goed zou aflopen.

De dubbele oprit van toen, was ondertussen een enkele geworden.

Detail van voorgevel en het toch wel opvallende bijgebouw rechts van de hoeve.

sfeervol zicht op beiden.

Foto's van Google Streetview van rond 2019. De hoeve stond toen al letterlijk alleen tussen de steeds uitbreidende industriezone.

Nogmaals zicht op het ver achteruit gelegen gebouw.

Men zag eigenlijk zo het einde van hoeve en bijgebouw aankomen.

Actuele foto's van Google Streetview 2023 waarbij de hoeve dus al gesloopt blijkt.

Hetzelfde zicht, helaas zonder vroegere kantine (witte hoeve)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Frank Raeman Osi Msm voor details over de functie en de geschiedenis van de specifieke gebouwen.