Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 33
Type structuur
Kleine zendpost en antenne
Toegankelijkheid
Is met enige moeite zichtbaar op privédomein.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Structuurtje zit verstoken op privédomein tussen industriële gebouwen tussen Industrielaan en Krommewege.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Zoals wel vaker op deze kaart zijn structuren zeker niet altijd volledig correct weergegeven qua onderlinge oriëntatie. Ook hier zeker niet voor wat de kleine structuren zijn die er worden op aangeduid.

Ter oriëntatie. Volledig onderaan zie je het hoevegebouw met controletoeren (Mal 23). De bunker (Mal 32) zal dan allicht de centrale structuur zijn in de wegel, meest noordelijk naar links.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Hetzelfde op het kadaster. Door de band is wat hier op aangeduid is, zeker correcter gepositioneerd.

Ongeveer recht op de wegel zie je de bunker (Mal 32). Meer noordwestelijk moet het hier besproken structuurtje (Mal 33) gelegen hebben. Allicht is de kleine zendpost een van de meest noordelijke kleine structuurtjes aan de noordwestkant van deze cluster.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zijn te zoeken centraal boven de toenmalige landings- en opstijgpistes van het vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuren staan. U ziet in deze periode de bunker nog heel mooi liggen, centraal in het groen.

Allicht zien we zowel de zendmast en het structuurtje (Mal 33) iets noordwestelijk hiervan nog liggen inde veld. Er loopt zelfs blijkbaar nog een onverharde voetweg naartoe komende vanaf de hoeve (Mal 24) langs Krommewege.

Luchtfoto 2023 www.geopunt.be

De bunker (Mal 32) is het bosje (onderaan rechts). Dit structuurtje (Mal 33) zie je met enige moeite nog wat uit het bosje uitsteken links tussen 2 velden. Het staat op de kop rechtsboven van dit bosje. De antenne staat iets zuidelijker in ditzelfde bosje.

Localisatie van de structuur bij de site
 • We zitten hier vrij centraal de noordzijde van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Het betreft allicht een kleine zendpost en bijhorende antenne.
Beschrijving van de structuur
 • Afgaande op bestaande foto's en info betreft het een klein bakstenen gebouwtje met een een ter plaatste in beton gestort dak.
 • De wanden waren ook toch wel 2.5 steens dik (50 cm) en het geheel was gecementeerd.
 • Het structuurtje telde maar 1 ruimte en had 2 toegangen maar geen bijkomende ramen.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Het structuurtje staat sterk verwaarloosd op de kop van het gemelde bosje.
 • identiek staat de antenne in alle stilte te vergaan.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Dit zijn dus de structuren waarom al deze detailfiches worden gezet. Ze moeten namelijk DRINGEND uit de annonimiteit.
 • Men doet er blijkbaar alles aan om dergelijke structuren allen in stilte mee te laten verdwijnen bij elke uitbreiding van deze industriezone. Dit is nog altijd een van de weinig nog niet utigewerkte zones op deze industriezone en dan dient men jammer genoeg geen tekeningetjes bij te maken om te verduidelijken dat die structuren dan liever NIET GEWENST zijn bij dergelijke uitbreidingen.
 • Het valt niet te vatten dat dergelijke structuren dan niet meer specifiek gekend of geprospecteerd zijn van officiële kant als bv De Dienst Erfgoed..

Oudere Foto's van deze structuur

Foto's van rond 2023 - structuurtjes zeker niet echt gekend.

Deze locatie terugvinden was geen sinecure omdat er zeker goed werk van was gemaakt het structuurtje met antenne aan het zicht te onttrekken. Helaas op de luchtfoto van 2009 vanaf Krommewege, valt de antenne wel degelijk terug te vinden. (Google Streetview)

Detail van dezelfde foto. (Google Streetview)

Dit is voorlopig de enige wijze waarop je de locatie te zien kan op streetview anno 2023. Vanaf Krommewege heeft men vrij recent met Google Streetview een U-vorm zichtbaar gezet doorheen vrij recente industriebouw (noordkant Krommewege). Als men hier doorgaat tot achteraan, krijg je naar rechts zicht op het respectievelijke bosje waar dit kleine structuurtje en antenne instaan. Als je dan inzoomt kan je bij de hoogst uitstekende bomen (links) de antenne zien staan. (Google streetview)

Detail van zelfde foto. (Google Streetfview)

Achter een vrij hoge omheining vol prikkeldraad, zie je rechts op de kop van het bosje het respectievelijke structuurtje. De antenne zit aan de achterzijde van dat bosje meer naar rechts. (Collectie Geert Beelaert)

Vrij zuiver gefotografeerd zicht op het kleine, doelbewust, vergeten structuurtje. (Collectie Ronny De Rocker)

Nogmaals diezelfde zijde van iets verderaf. Dit is heden praktisch de enige zijde die fotografeerbaar is. (Collectie Geert Beelaert)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert en Ronny De Rocker om melding te maken van dit onbekende structuurtje.