Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 37
Type structuur

Bakstenen gebouw hoek Krommewege met Blekkersgat

Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Allicht begin jaren '50 reeds gesloopt.
Routebeschrijving om deze structuren te vinden:
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

We bevinden ons hier zuidelijk van de landings- en opstijgpiste op dit origineel RAF plan.

Je ziet duidelijk een cluster van kleinere structuren zuidelijk van een splitsing van kleine wegeltjes (Mal 35).

Meer zuidelijk zie je een grote donker iets tegen Krommege. Dit was een waterreservoir.

Meer naar rechts langs Krommewege zelf, lag dan deze structuur.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De situatie hiernaast is gedeeltelijk vergelijkbaar. Opnieuw zijn er dus wel wat kleinere verschillen tussen waar men bepaalde details tekent ten opzichte van plan van de RAF uit 1945.

Op deze schets zou de bunker dus opnieuw het kleinere rechthoekje moeten zijn tussen 3 structuurtjes (allicht ook munitienissen) noordelijk van datzelfde waterreservoir. Hier staan zelfs meer dan 5 structuren op maar deze zijn dan zelfs op de als basis gebruikte luchtfoto van 1971 al verdwenen.

Dit structuurtje is de kleinere stip langs Krommewege, vlak tegen de weg, rechts van het waterreservoir.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zullen te zoeken zijn tegen de rode buitenrand rechtsonder waar je opnieuw duidelijk de samenloop van Kallestraat en Blekkersgat ziet.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

De donkerdere plek juist tegen de noordkant van Krommewege is opnieuw het waterreservoir. Oostwaarts hiervan zie je een witte stip die dit gebouwtje zal zijn. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ditzelfde kruispuntje anno 1971. Het waterreservoir was opnieuw gedempt. De 5 (beperkt besproken structuren (Mal 35) zijn hierop allen nog te zien.

De hier besproken structuur is toen al niet meer bestaande.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Helaas, is van het open terrein van toen en de in de buurt wel vrij talrijk aanwezige structuren, niets meer te bespeuren.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betreft een gebouw zuidoostelijk van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Voorlopig totaal onbekend.
Beschrijving van de structuren (voor zover er info van gekend is)
 • Onderstaande info is op basis van wat kan gezien worden op een zeldzame foto die van dit structuurtje te vinden is,
 • Het was een volledig bakstenen structuur met een plat dak met op een zijde alvast een iets vooruitspringend gedeelte.
 • Ook het platte dak kende hier een kleine verspringing van hoogte.
 • Allicht was de structuur net zoals de op het terrein courant terug te vinden bakstenen manschappenstructuren en structuren voor het opstellen van FLAK-geschut of schijnwerpers, opgetrokken met bakstenen caissons (uitgemetste bakstenen bakken die dan werden opgevuld met beton of baksteenbrokkenbeton).
 • het gebouw had meerdere ramen, deuren en zelfs enkele poorten.

Bouwplannen horende bij deze structuren:

 • Voorlopig onbekend.
Actuele toestand van deze structuren:
 • Niet meer van toepassing. Allicht reeds begin jaren '50 volledig gesloopt.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Van deze structuur ontving ik via Aimé Geirland deze info:
 • Er zou op deze locatie rond de periode 1949 - 1950 nog altijd een ruïne van een gebouw gestaan hebben.
 • De structuur had geen ramen of deuren meer.
 • Behangpapier en pleisterwerk hing los aan de muren.
 • Het gebouw was toen al volledig vervallen.
 • Het had wel een vrij diepe kelder die volledig onder water stond.

Oudere Foto's van deze structuur:

Foto van tijdens het gebruik van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting.

Het fotootje toont de hond van een van de piloten op de vleugel van een Duitse Messerschmitt op het vliegveld van Maldegem, allicht voor dit nog intacte gebouwtje. (Foto: Replica)

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Aimé Geirland voor de info over een dergelijk gebouwtje op die locatie.