Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 40
Type structuur
Zeer klein bakstenen gebouwtje - Pot en Zuidhoutstraat
Toegankelijkheid

Structuurtje staat vrij, zeer kortbij de straat.

Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. Ondanks dat deze kaart het ganse vliegveld zou beschrijven, zijn deze structuren buiten de grenzen van deze kaart gelegen. Ze zouden zuidelijk van de meest oostelijke randen van het hier getekende vliegveld te zoeken geweest zijn.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

De 2 grotere structuren zijn te zoeken in dit geval op het smallere weiland kort tegen de rand met een donkerder groen getekend groter weiland noordwestelijk ervan.

Dit kleine structuurtje, zeker niet te zien op deze foto wegens te klein, ligt op dezelfde hoogte langs de Pot en Zuidhoutstraat aan de overzijde van de weg.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto 1945 - Collectie Geert Beelaert

Op deze luchtfoto zie je de cluster van structuren die te vinden waren langs de Pot en Zuidhoutlaan nog veel intacter staan. Het rode vierkant die u ziet was een met prikkeldraad afgesloten terrein dat de huidige Kampeldreef kruiste en op die manier afsloot. Onderaan tegen de Pot en Zuidhoutstraat zie je nog altijd de identiek dezelfde hoeve die heden ook nog bestaat. De totale cluster omvatte allicht een 5 tal structuren waar er heden nog maar 2 van bestaan.

Ook aan de overzijde van de weg staat nog een gebouwtje. Aan de noordoostkant hiervan zie je een wit stipje. Dat is deze structuur.

In deze cluster stond ook lichter FLAK-geschut opgesteld. Allicht 20 mm.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Detailfoto van deze zone van het vliegveld in 1971. Je herkent steeds duidelijk de bijna haakse bocht in de Pot- en Zuidhoutstraat. Meer zuidelijk ligt dan een hoeve. Iets verderop zie je een donkerder getekend wegeltje lopen vanaf de weg, noordwestelijk de velden in. Volledig op het uiteinde, toen kort voor een open kouter, liggen de 2 nog bestaande structuren op een smal perceeltje land.

Ook het gebouwtje vlak naast de weg is nog te zien waar noordoostelijk van dit structuurtje zou moeten staan. Op deze foto is het zeker niet te zien.

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Detail van dezelfde zone. De structuren blijven vrij ongewijzigd. De resolutie blijft te beperkt om dit kleine structuurtje te kunnen zien.

Detail Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

In 2009 blijk je wel vrij goed dit kleine gebouwtje te zien maar is het gebouw tegen de weg verdwenen. Het structuurtje is er te zien als een ontzettend klein stipje noordwestelijk van een bleker stukje veld.

Detail Luchtfoto 2021 www.geopunt.be

Vrij actuele luchtfoto met het kleine structuurtje op de rand van overgang weiland en omgeploegd veld.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Zuidelijk van het vliegveld, reeds buiten de standaardgrenzen ervan.

Functie van de structuur

 • De grote van de structuur is letterlijk amper deze van een oud buitentoilet.
 • Wel denk ik niet dat dat de originele functie van de structuur was, al valt dit niet uit te sluiten.
 • Persoonlijk vermoed ik dat het een klein wachthuisje is.
 • Mogelijks bezat het ook de functie om vanuit deze cluster te kunnen in telefonisch contact treden met de rest van het vliegveld.
Beschrijving van de structuur
 • Zeer klein bakstenen structuurtje.
 • 3 volle wanden en 1 deur.
 • Aan een zijde allicht een observatiegat, in dit geval in zuidoostelijke richting.
 • Een dakje in asbest-golfplaten.

Bouwplannen horende bij deze structuur

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Geleidelijk aan geraakt het structuurtje totaal vervallen.
 • Zo is ondertussen de deur al los bij de structuur terug te vinden.
 • Het structuurtje wordt in de zomer nog altijd gebruikt voor het plaatsen van de batterij om stroom op de omheining van de weide voor de koeien te steken.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze structuur

Streetview anno 2009

We kijken in dit geval in de richting van Krommewege. Het structuurtje staat links langs de weg.

Het structuurtje staat op de scheiding van 2 velden.

Voorzijde van het structuurtje. In die periode had het structuurtje zijn houten deurtje nog.

Detailfoto (Collectie Geert Beelaert)

Het structuurtje vanaf de andere kant van de weg komende gekeken.

Streetview anno 2019

Hetzelfde zicht anno 2019.

Helaas is het deurtje ondertussen blijkbaar gebruikt om het structuurtje niet meer toegankelijk te maken. Wel zie je volgens mij op de rechter zijwand een kijkspleet.

Actuele foto binnenzijde 2024 - Aimé Geirland

Binnenzijde kleine structuur. Installatie om stroom op de omheining van de dieren te zetten in de zomer.

Bijkomend gebruikte bronnen:

 • Geert Beelaert voor meer details over de cluster ter hoogte van de Pot en Zuidhoutstraat en het opmerken van het bestaan en zijn mogelijke link met het vliegveld.
 • Aimé Geirland met info over de huidige functie.