Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 43
Type structuur
Cluster van FLAK geschut noordkant vliegveld
Toegankelijkheid
Geen enkele structuur nog van bewaard.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Dit betrof een Cluster van allicht een 8 tal gebouwtjes met zeker bijhorend lichter FLAK-geschut aan de oostkant van het Vliegveld.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland. De structuren staan op onderstaand plan zeker niet in detail getekend maar zouden te zoeken zijn aan de noordoost kant van de Bauleitung als meest noordelijk getekende structuur zichtbaar.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Deze structuren zouden op de schets hiernaast te zoeken zijn aan de rode rand van de noordoostelijke grens van het hier getekende vliegveld.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Luchtfoto's van een Amerikaans bombardement op 10 April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

Dit betreffen 3 foto's van een Amerikaans bombardement op het vliegveld van Maldegem op 10 April 1944. Het was vooral deze zone en het eigenlijke gebetoneerde gedeelte van de landings- en opstijgpiste die hierbij zwaar getroffen werd. Bij deze aanval werd 1 van de 5 gebouwtjes bij deze cluster horende zeer zwaar geraakt en in feite vernield. Dit verklaart waarom alvast 1 structuur na WOII vrij snel werd afgebroken.

De eerste foto toont letterlijk het inslaan van de bommen.

 

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

2e foto van hetzelfde bombardement. Het vliegveld komt onder een dikke rookwolk te liggen.

April 1944 op vooral de noordoostelijke zijde van dit vliegveld - Archeologienota over IZ Ringbaan 2017 DL&H Archeologie

3e foto van dezelfde zone van het vliegveld. Alle rook is ondertussen opgetrokken en blijkbaar heeft men ook hier en daar, onder andere op de opstijg- en landingsbanen al beperkt de kraters gevuld.

De hier besproken structuren zijn te zoeken zuidelijk aan de linker kant van de rode T-vorm die hier omcirkeld is. De structuren zijn er zeker niet vlot in detail op te zien.

19 Juli 1944 - detailfoto van deze locatie van het vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

De cluster valt duidelijk te zien als een 8 tal structuren centraal aan de onderkant van het beeld.

19 Juli 1944 - detailfoto van deze locatie van het vliegveld - Collectie Geert Beelaert.

Detail van de cluster. Je ziet opnieuw 3, mogelijks 4 kleinere rechthoekige gebouwtjes voor het opstellen van kleiner FLAK-geschut of schijnwerpers. De met rechthoek aangeduide structuur, is allicht een verborgen schuilstructuur in de vorm van een buisvorm. Links hiervan ligt dan allicht een manschappenverblijf.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ook hier is het rond 1971 al bijna onbegonnen werk nog dezelfde locatie terug te vinden. Het enige nog vlot terug te vinden herkenningspunt is de kruising van de Oude Gentweg (bovenste grote weg) en de spoorlijn. De cluster van structuren lag dan zuidwestelijk hiervan.

De locatie is te zoeken waar je hier een donkerder veld ziet met een verspringende ondergrens zuidelijk van de nieuwe steenweg richting Eeklo.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Op dit meer ingezoomde stukje van de foto zie je links boven de bocht in de weg Vliegplein, de Bauleitung liggen. De FLAK-cluster is dan te zoeken oostelijk - noordoostelijk van deze hoevegebouwen.

 

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Vrij identiek beeld. Wel is het eerdere veld ondertussen al wat nieuw onder verdeeld. Je blijft wel de verspringende onderlijn zien in het meer donkergroene veld.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

Het donkergroene veld, hier ondertussen een bleke kouter geworden. Geleidelijk aan zie je de industriezone, gans het gebied innemen.

Detail Luchtfoto 2021 www.geopunt.be

Bij de uitbreiding van de industriezone aan de noordkant, vallen ook deze gronden mee in de uitbreiding van de industriezone.

De structuren zullen heden te komen liggen zijn, juist noordelijk van huidige doodlopende wegel Vlaskote.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Noordkant van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • Vooral structuren gekoppeld aan de directe luchtverdediging van het vliegveld aan de noordkant van het vliegveld.
 • Dit betrof dan allicht allen lichter 20 mm geschut.
Beschrijving van de structuur
 • Op het eerste zicht zie je een 3 tot 4 structuren voor het opstellen van FLAK-geschut of schijnwerpers.
 • Zeker een manschappenverblijf en allicht ook een deels onder de grond stekene schuilstructuur in de vorm van een buisvorm.
 • In totaal zie je een 8 tal structuren, er zijn dus zeker nog wat structuren waar geen functie van gekend is.
 • Gezien er heden al niets meer van te vinden of te zien is, is detail beschrijven dus moeilijk.

Bouwplannen horende bij deze structuur

 • Voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
 • Niet meer van toepassing. Alles is hier verdwenen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Geen info gekend.

Foto's van deze structuren

Google Streetview anno 2023

De locatie is zeker heden niet zo vlot meer terug te vinden. Wel is door de aanleg van de nieuwe industriezone dit zicht te krijgen vanaf het kruispunt van Rootweg en Vlaskote. Vlaskote is de weg links in beeld. De structuren moeten meer naar de achterkant van deze weg gelegen hebben op de rechter kant tussen deze weg en de huidige steenweg naar Eeklo.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Archeologienota over Maldegem Ringbaan - DL&H bvba (2017)
 • Maldegem Vliegplein - Luchtfotografisch onderzoek Vliegplein Maldegem - De Logi & Hoorne bvba - dr. B. Stichelbaut (2017)
 • Lokaliseren van de FLAK-stelling door Geert Beelaert.