a32
 
Bunkernummer
A32
Oud Bunkernummer
DO2
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Kanonkamer nog volledig afgesloten. Schietgat mitrailleur vrij, toegang mitrailleurkamer zeer beperkt open. Opletten eigenaar terrein duldt totaal geen bezoekers.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Volgens het originele bestek van bouwproject D waren de hoeken van de bunker afgewerkt met baksteen en diende daarna het geheel gecementeerd te worden.
 • In praktijk is echter de ganse bunker ommuurd geweest met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat voor het C47 geschut zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.80m x 1.40m (BxH). Deze luiken waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze luiken waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De bunker was nog bijkomend voorzien van verschillende valse ramen op de linker zijkant. Achteraan de linker zijkant was een vals raam. Dit was uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • Vooraan de linker zijkant had het bunkertje nog een tweede vals raampje. Dit tweede raampje was was uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 0.50m x 1.00m (BxH) waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De dakstructuur was opgetrokken in rode Noorse den en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit rode mechanishe pannen.
 • De achterhoek van de kanonkamer had een beperkt plat dakje om de ingang wat te verstoppen. Dit gedeelte werd afgewerkt met een fraaie uitgecementeerde dakrand.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer waren onderling gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • Het eigenlijke toegangs van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • Deze metalen hekken van de kanonkamer zaten bijkomend verborgen achter twee grote houten luiken scharnierend in twee richtingen. Deze houten poortdeuren waren elk 0.90m x 2.40m (BxH) groot.
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel was gecamoufleerd als een bareelwachtershuis, naast de toenmalige tramlijn.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Enerzijds was er een aparte kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon. Anderzijds een mitrailleurkamer met achteraan een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is de laatste voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg, aansluitend bij de voorlinie van Betsberg. Hij ligt tussen A31 (500 m) en Be1 (230 m). Hij is in hoek opgesteld met Be1 om zo het zichtsveld en schietbereik van de beide bunkers te verbeteren. Hij lag ook vrij kortbij Be2 (205 m).
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was ze eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur op te kunnen stellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd. Dit is natuurlijk niet zo goed zichtbaar daar de originele baksteencamouflage grotendeels is verdwenen en het beton heden zwaar te lijden heeft onder betonrot.
 • De bunker is nog grotendeels afgesloten. Zo is het schietgat voor mitrailleur volledig vrij en het toegangssas gedeeltelijk. Het schietgat voor grof geschut is nog volledig afgesloten net zoals de toegangsdeur voor de kanonkamer. Deze heeft lang afgesloten geweest met betonnen tegens die ondertussen wel verwijderd zijn.
 • De bunker is heden ten dage vergaan tot een grote blok beton met veel bloot betonijzer. Het is één van de bunkers op de linie die enorm heeft te lijden onder betonrot. Eigenlijk ook wel eens leuk om te zien hoe hij jaarlijks meer aftakelt.
 • Houd er wel rekening mee dat deze bunker op een weiland staat dat eigendom is van dezelfde eigenaar als de bunker A31. Deze eigenaar apprecieert totaal geen bezoekers bij de bunkers op zijn eigendom. Deze bunker is wel beter bereikbaar daar hij net naast de weg is gelegen en al veel minder kort tegen de woning is gelegen van de eigenaar.
 • Aan de binnenkant steekte de mitrailleurkamer barstensvol rommel. Ze bevat heel wat puin dat met de jaren van rond de bunker is vrijgekomen. Daarnaast steekt er echter ook heel wat rommel in dat totaal niets heeft te zien met de originele bunker. De eigenaar die geen toeschouwers wenst rond zijn bunker, vindt hem anders wel ideaal voor het opbergen van rommel allerhande. De binnenkant is letterlijk een schande.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 88.077,46 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 73.802,14 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 74.052,14 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg "Hoek Ter Hulst" komende van de Meerstraat.
 • U passeert A32 links van de weg waar ooit de oude tramlijn de weg kruiste.
 • Bekijk best de bunker vanaf de straat indien u geen nodeloze problemen wenst.
Bijhorende foto's
Op de situatieschets hiernaast ziet u duidelijk hoe de bunker origineel op de hoek tussen straat en tramlijn stond. De gracht werd zelfs lokaal naast de bunker omgeleid.
Grondplan van deze mitrailleur-kanonkamer-bunker. Opvallend is zelfs dat de kanonkamer naast het originele dubbele hek, nog voorzien was van allicht een dubbele houten camouflagepoort. Anderzijds van het metalen hekje wel de enige deur aan de ingang van de mitrailleurkamer.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Deze doorsnijdt de bunker ter hoogte van het sas en het schietgat voor mitrailleur. Het sas van de mitrailleurkamer was voorzien van een beperkt pannendak met tegengestelde helling aan de rest van het zadeldak.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Merk duidelijk het niveauverschil op tussen beide bunkerkamers. De kanonkamer (rechts), lag dus qua niveau hoger dan de mitrailleurkamer. De getekende etagères in de mobiele kanonkamers, zijn nooit geplaatst. Dit ging allicht nog eens de ruimte te sterk beperken op een dergelijke reeds beperkte ruimte (inclusief een mobiel C47 kanon)
Doorsnede EF is de langsdoorsnede van deze bunker door de kanonkamer. Achteraan rechts de bijkomende scherfmuur achter de toegang van de kanonkamer zichtbaar, bovenaan was deze afgedekt met het uitzicht van een plat dakje. Hierdoor lijkt van de andere kant deze bunker wel groter dan hij werkelijk was. De zone tussen de houten camouflagepoort en het dubbele metalen hek zal origineel allicht geen dak hebben gehad.
Een luchtfoto van de lokatie waar de bunker ligt langs de oude tramlijn die u merkwaardig genoeg precies nog altijd ziet liggen. De tramlijn is waarschijnlijk reeds van in de jaren '70 verdwenen.
a32
Foto van de bunker zoals hij er origineel uitzag net na de strijd in mei 1940. Rechts aan de elektriciteitspaal ziet u nog gestapelde landmijnen en achter de bunker ziet u nog een loopgracht. (Foto: collectie J. De Vos)
originele foto van bunker A32 met uitzicht uit mei 1940
Schets naar bestaande foto, eveneens uit mei 1940 van de voorgevel van deze bunker. Let op de geschilderde luiken waarop de gordijntjes waren geschilderd.
schets van nog intakte voorgevel bunker
Zicht op de bunker zoals hij er moet hebben uitgezien in de jaren 70 of 80. Er was nog een soort van voetpad waar ooit de tramlijn liep. De tramlijn zelf was reeds verdwenen. Vooraan ziet men nog enkele rijen restanten van de originele baksteencamouflage. Ook zijn er op de linker zijkant nog sporen te zien van nepramen. (Foto collectie J. De Vos)
voorkant bunker anno '70 of '80

Achteraanzicht van deze bunker in dezelfde periode gefotografeerd. De bunker verkeert merkelijk nog in betere staat dan heden alhoewel toch ook al alle originele baksteenommuring grotendeels is verdwenen. Ook was de inkom voor het mobiel C47 kanon nog niet volgestapeld met oude betondallen. (Foto collectie J. De Vos).

We zijn ondertussen aangeland in 1990. Het bunkertje begint steeds meer last te krijgen van betonrot. Het ruwe blootstaande beton begint steeds meer af te brokkelen omdat het onderliggend ijzer begint te roesten. Dit roestende ijzer zet uit en zorgt ervoor dat het beton de ontstaande trekspanningen niet meer kan houden en losspringt. De eerste symptomen van dit verschijnsel zijn reeds zichtbaar aan de bovenkant links van de bunker. (Foto: Collectie Alain Van Geetruyen)
Achterkant van de bunker eveneens uit 1990. Hierop is ook duidelijk te zien dat de kamer voor het mobiele 47mm kanon nog volledig dichtgemetst is. Ook hier reeds de steeds uitbreidende effecten van betonrot. (Foto: Collectie Alain Van Geetruyen)
Het uitzicht van het bunkertje is anno 1995 nog weinig veranderd. Alleen het betonrot breidt geleidelijk aan verder uit. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht anno 2006. Het bunkertje is ondertussen enorm toegetakeld door het betonrot. De buitenste betonlaag is over ganse zones volledig verdwenen.
Vooraanzicht, kijkende op schietgat voor mitrailleur.
zijkant bunker A32
Ook de rechter zijkant met de toegang voor de mitrailleurkamer is ondertussen zwaar toegetakeld.
achterkant met toegang voor mitrailleurkamer

Achteraanzicht. Hier is men de bunker gaan gebruiken als stapelplaats voor oude betondallen. Het ganse toegangssas zit er mee volgepropt.

achterkant kanonkamer
Zicht op de binnenkant van de mitrailleurbunker, gezien door het schietgat. De bunker is volgepropt met allerhande rommel waar men in de directe omgeving van de bunker geen weg mee weet. Het zootje dat erin ligt heeft wel beperkt te maken met het puin van de aftakelende bunker zelf. Het grootste gedeelte is echter sluikstort van vermoedelijk de eigenaar van het terrein waar de bunker opstaat. Ik dacht toch dat ieder verantwoordelijk is voor alles op zijn eigen terrein.
binnenzicht bunker gebruikt als sluikstort
Dezelfde binnenkant van de bunker gezien door de beperkt geopende toegang. Men vraagt zich soms af hoe men het er heeft ingekregen daar de bunker niet eens toegankelijk is. Hij is nog grotendeels afgesloten... U mag drie maal raden waarom de bunkers op de terreinen van deze eigenaar niet bezichtigd mogen worden.

Vooraanzicht anno 2011. Het betonrot is zich nu ook sterk aan het doorzetten naar de bovenkant van het schietgat voor mitrailleur.

Achterkant bunker uit dezelfde periode. Wel opvallend is dat ondertussen de betondallen in de toegang van het kanon blijken verdwenen te zijn.

Zicht op de vrijgemaakte toegang voor de kanonkamer. Deze is nog altijd volledig afgesloten.

Zicht op de zwaar door betonrot afgetakelde linker zijkant. Vreemd om aan de mensen te vertellen, maar allicht zal het betonrot nooit verder doordringen dan hetgene men nu ziet. De volgende wapeningslaag zit alweer 15 cm dieper. Het zal nog wel heel wat jaren duren vooralleer deze volgende ijzerlaag door het water en roest zal bereikt worden.

Bunker, betonrot
 
Vorige (A31)
Vorige (A31)
Volgende (A33)
Volgende (A33)