a33
 
Bunkernummer
A33
Oud Bunkernummer
DO15
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Bunker volledig afgesloten door de gemeente Oosterzele nadat hij eerst door hen volledig werd vrijgemaakt.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas en een koepel.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x C47 en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Oosterzele, Sectie C, kadastraal perceel 11b (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd in totaal een stuk onteigend van 1 are 59 ca groot van een perceel landbouwgrond van in totaal 1 hectare 15 are 70 ca. Het onteigende perceeltje ligt in de noordoostelijke hoek van dit perceel, aansluitend bij de "Wulgenstraat".
 • Gezien het perceel rechtstreeks aansloot bij de Wulgenstraat was er geen sprake van tijdelijke of permanente erfdienstbaarheden.
 • Het perceel waarvan werd onteigend was eigendom van de landbouwersfamilie Biedts uit Landskouter en de akte werd verleden op 20 december 1934 voor de prijs van 1200 BEF.
 • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest.
 • Wel wordt er vermeld dat de Staat verplicht wordt tot herstellen van het bestaande drainagesysteem op de respectievelijke kouter, mocht dit bij de werken beschadigd geraken.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceeltje C11b is in de tussentijd blijkbaar al meerdere keren van grenzen gewijzigd.
 • Zo is het originele perceelnummer C11b ondertussen opgedeeld in enerzijds een perceel C11f dat enkel de bunker betreft op zijn betonnen grenzen. De rest van het origineel perceel C11b van vroeger is ondertussen perceel C11g geworden.
 • Gezien de bunker in 1961 nog altijd staatseigendom was, laat dit vermoeden dat de bijhorende grond die ooit mee onteigend werd voor de bunker wel degelijk opnieuw is teruggegeven aan de huidige eigenaar van het perceel C11g (met of zonder nieuwe akte) maar dat de bunker op zich, nog altijd staatseigendom zal zijn.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Je ziet het onteigende perceeltje mooi liggen als een soort van 5-hoek in de noordoostelijke hoek van een groter perceel landbouwgrond tegen de Wulgenstraat.

Detail van het onteigende perceeltje.

Merkwaardig dat de landbouwer dus in dit geval akkoord ging met het kleine zuidoostelijk ingesloten 3 hoekig kleine perceeltje tussen bunker en Wulgenstraat dat niet mee onteigend werd en uiteindelijk voor hem dus toch totaal nutteloos werd. Meestal merk je op de aktes dat dit uiteindelijk mee onteigend werd, behalve hier.

Actuele kadasterschets anno 2021.

Je merkt dus duidelijk dat de bunker op zijn betonnen grenzen werd afgesplitst van het originele perceel. Van het ooit 5-hoekige perceeltje is totaal niets meer te bespeuren. Dit is voor de rest volledig mee opgegaan in het huidige perceel C11g

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt op de linker kant van de "Wulgenstraat" komende van de "Wettersesteenweg".
 • Hij is tevens ook bereikbaar via de "Mussestraat" waarbij men op het einde naar rechts dient af te te draaien in de "Wulgenstraat". De bunker ligt dan op de rechter kant.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de eerste voorliniebunker tussen Betsberg en de spoorlijn Brussel-Oostende. Hij ligt tussen Be12 (235 m) en A34 (305 m). Hij is opgesteld in hoek met Be12 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden. Van de achterzijde kreeg hij dekking vanuit de bunker A34 gelegen nabij een boerderij op de "Mussestraat".
 • De schietsector van de bunker A33 betrof het kruispunt van "Oude Wettersesteenweg", "Meerstraat" en "Geraardsbergsesteenweg".
 • De bunker Be12 waarmee deze bunker in hoek is opgesteld, had als vuursector de velden oostelijk van de "Wulgenstraat" en zuidelijk van de "Oude Wettersesteenweg". Deze werd hiervoor trouwens in de ochtend van 23 mei 1940 specifiek voor geviseerd en doelbewust zwaar onder vuur genomen door Duits 88 mm FLAK geschut, vandaar de zwaar zichtbare schade. De bunker was op dat moment enkele uren door de Belgen verlaten waardoor er geen Belgische reactie meer kwam op de beschieting. Dit was voorafgaand aan de Duitse aanval die normaal zou doorgaan diezelfde ochtend maar op het laatste nippertje werd afgeblazen omdat de Belgen waren teruggetrokken op de Leiestelling.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker duidelijk liggen links van de "Wulgenstraat". Ongeveer op dezelfde hoogte zie je ook Be12 liggen korterbij de "Geraardsbergsesteenweg". Je ziet trouwens op deze luchtfoto nog heden 2 ingegraven bunkers van Betsbergbos liggen. Juist links van de "Geraardsbergsesteenweg" op een lichtgrijs veld zie je juist naast de weg de kleine Be11 nog liggen, gericht op het kruispunt van "Geraardsbergsesteenweg", "Meerstraat" en "Oude Wettersesteenweg". Iets noordelijker aan dezelfde kant van de steenweg ligt achter een donker bosje ook nog de eveneens ingekantelde bunker Be16.

Actuele ruime kadasterfoto anno 2021

Rechts de bunker A33, links Be12.

Structuur van het bunkertje:
 • De bunker bestaat uit twee verschillende kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn. Enerzijds een kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon en anderzijds een mitrailleurkamer met achteraan een sas en een koepel.
 • De koepel was bereikbaar via stijgijzers in de schacht van de koepel.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur.
 • Daarnaast was dit 1 van de 5 mitrailleurbunkers op de linie die zowel bijkomend voorzien was om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur, alsook een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • De kanonkamer was voorzien voor de opstelling van een mobiel C47 antitankkanon.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De bunker werd volledig ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Alle luiken waren uitgewerkt op een gegalvaniseerde metalen plaat waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
   • Het schietgat voor het C47 antitank-geschut zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.80m x 1.40m (BxH).
   • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.63m x 1.40m (BxH).
 • De bunker had zowel op zijn linker als rechter zijkant (vrij centraal) nog een valse deur van telkens 1.00m x 2.00m (BxH). Deze deuren waren uitgewerkt in hout en gefixeerd aangebracht zodat ze zelfs niet konden scharnieren of geopend worden.
 • De bunker werd origineel getekend met puntgevels uitgewerkt met in carboline gedrenkte populierenplanken op een Noors rood dennenhouten structuur en een bijhorend schuin dak. Dit dak is echter origineel veel platter gelegd zodat niet de helft van de bunker afgebroken diende te worden om de koepel degelijk zicht te bezorgen.
 • De koepel was gecamoufleerd als een soort klokkentorentje en bereikbaar vanuit de mitrailleurkamer via officieel 6 stijgijzers, maar in praktijk zijn het er zeker meer.
 • De dakstructuur was opgetrokken in hout en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit rode mechanische pannen.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • Deze toegang van de kanonkamer zat bijkomend nog eens verborgen achter twee grote houten poorten scharnierend in twee richtingen. Deze houten poortdeuren waren elk 1.00m x 2.00m (BxH) groot. Deze poort camoufleerde het daarachter aanwezige dubbele metalen hek.
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De zuid-westkant was ruimschoots voorzien van aanplantingen.
 • Het globale uitzicht was dit van een gemetste koeienstal.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Origineel terreinplan horende bij deze bunker. Op de schets zie je dus geen afbakening van het terrein van de rest van de kouter. Enkel de omheining die er was als weiland was toen ook aanwezig om de bunker niet te gaan bestempelen als een losse structuur, niet gekoppeld aan het weiland. Hij had het uitzicht van een koeienstal.
Origineel grondplan van deze bunker.
a33
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Ook bij deze bunker kan men de opmerking maken dat het dak nooit is uitgevoerd zoals hier afgebeeld. Het werd uiteindelijk veel vlakker uitgevoerd zodat de koepel er net bovenuit stak. Links en rechts waren nog extra valse ramen voorzien.
a33

Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Het is de mitailleurkamer doorgesneden in de lengte. Op de doorsnede ziet u ook de trap naar de koepel. De koepel zit op deze schetsen zoals eerder reeds beschreven onder een zadeldak wat zeker niet klopte.

Dit is de doorsnede CD doorheen de mitrailleurkamer. Er bestaat ook nog een doorsnede EF doorheen de kanonkamer die jammer genoeg ooit is vergeten kopiëren en nog ontbreekt.

Mocht iemand het ooit kunnen kopiëren, het is schets 180 bij de plannen van bouwfirma D.

a33
Dit is een bijkomende schets die bij niet zoveel bunkers wordt teruggevonden. Dit is een schets van het beton van de bovenkant bekeken.
Deze laatste schets geeft dan identiek het dak inclusief de origineel voorziene vrij grote dakkap die over de bunker zou gezet worden. Dit ging dus wel degelijk over de koepel heen en zou deels ontmanteld dienen te worden als de bunker ooit effectief zou gebruikt dienen te worden. Is nooit zo uitgevoerd voor alle duidelijkheid.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is heden ten dage vergaan tot een kale blok beton.
 • Aan de buitenzijde is alle baksteencamouflage zo goed als verdwenen.
 • Hij was volledig vrij gemaakt voor de herdenkingen in Gijzenzele in 2006.
 • Half 2007 is hij opnieuw volledig opgekuist door de gemeentediensten van Oosterzele.
 • Daarna zijn alle toegangen afgesloten met ijzeren roosters zodat men wel nog in de bunker kan kijken, maar hem niet meer betreden. Deze hekken zijn al meermaals gevandaliseerd geweest en hij is ook daarbij zeker in zijn kanonkamer al eens het slachtoffer geworden van graffiti, wat te betreuren valt want er zijn originele aanduidingen oververfd geweest hierdoor...
 • Anno 2021 was de bunker nog steeds volledig afgesloten bij mijn weten.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zijn wat projectielinslagen rondom de schietgaten.
 • Opvallend is ook dat aan de binnenkant van de kanonkamer (in de buurt van het granaatwerpgat van mitrailleurkamer naar kanonkamer) een voltreffer zit van een zwaarder projectiel. Dit moet allicht door het eigen schietgat voor het kanon naar binnen gevlogen zijn.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Allicht heeft men in de opstart van de bouw van deze bunkerlijn overwogen deze bunker aan de overzijde van de Wulgenstraat te bouwen. In dat geval zou hij op grondgebied Gijzenzele hebben komen te staan. Dit verklaart allicht waarom Gijzenzele slechts 8 bunkers op zijn grondgebied heeft maar toch een bunkernummering (oude nummers van de bouwfirma's) waarbij het bunkernummer DG1 ontbreekt en loopt tot DG9. Dit was allicht origineel DG1 maar werd dan uiteindelijk DO15 door hem aan de overzijde van de weg te bouwen, waardoor hij op grondgebied Oosterzele kwam te liggen.
 • Ter info dit zijn de overige oude nummers op Gijzenzele waarbij dus DG1 wel degelijk ontbreekt:
  • DG2 = voorliniebunker A36
  • DG3 = voorliniebunker A37
  • DG4 = vooruitgeschoven bunker Av10
  • DG5 = vooruitgeschoven bunker Av11
  • DG6 = vooruitgeschoven bunker Av12
  • DG7 = voorliniebunker A38
  • DG8 = Commandobunker op de steunlijn C16
  • DG9 = Steunliniebunker D17
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 98.596,78 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 82.127,30 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 112.377,30 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Foto's van intacte bunker anno 1940.

De wegel met de jonge boompjes is de "Wulgenstraat" vanaf de "Wettersesteenweg" gezien. De donkere schijn die je hier en daar nog ziet ter hoogte van de eerste takken op de boompjes is Betsbergbos. De Duitse troepen die je ziet doortrekken richting Melle en Landskouter zijn eenheden van het Duitse 171e Infanterieregiment die al 3 dagen hun tanden hadden stuk gebeten om Gijzenzele te proberen veroveren. Deze dienden de 23e mei 1940, ook de datum van deze foto allicht, door te trekken richting Gavere waar een noodbrug werd gebouwd over de Schelde. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Oude foto's uit 1986 - Collectie Jacques De Vos

De nog volledig dichtgemetste bunker A33 gezien vanaf de "Wulgenstraat", komende van de "Wettersesteenweg". (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Mooie sfeerfoto vanaf de velden westelijk van de bunker. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Oude foto's uit 1990 - Collectie Alain Van Geeteruyen

De eerste kleurenfoto's van deze bunker.

Ook toen was de bunker nog volledig dichtgemetst. Enkel het schietgat voor mitrailleur was blijkbaar zeer beperkt wat geopend.(Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Ook de beide gescheiden toegangen, links de mitrailleurkamer, rechts de kanonkamer, nog volledig dichtgemetst. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Ook de koepel was nog volledig dichtgemaakt. Wel zie je hier mooi de vierkante uitsparing voor het plaatsen van de camouflage-klokketoren die er ooit opstond. De koepel zelf is dus wel in opdracht van de Duitse bezetter zo goed als het ging met snijbranders weggehaald. Dit omdat men nood had aan staal voor de oorlogsindustrie. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Oude foto's uit 1995 - Collectie Alain De Jong - Simon Stevin Stichting

In feite een zicht dat 5 jaar later nog amper is gewijzigd. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achterzijde met links de "Wulgenstraat". (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eerste eigen prospecties in 2006.

De bunker was toen vrij recent volledig vrijgemaakt voor herdenkingen door de gemeente Oosterzele.

Zicht vanaf de achterzijde van de bunker A33 op de bunker Be12 waar deze bunker in hoek mee is opgesteld.

Linker zijkant en achterzijde met zowel de mitrailleurkamer als de kanonkamer zodanig geopend dat ze betreedbaar waren.

Vooraanzicht met beide schietgaten vrijgemaakt.

Vooraanzicht met beide schietgaten

Detail van het schietgat voor mitrailleur.

Dit is de bunker die op vele foto's opduikt met in verf "Visoog" opgespoten.

Ook telt de bunker nabij zijn schietgaten wel wat sporen van kogelinslagen. Hij zal er ooit wel meer geteld hebben maar gezien zijn originele baksteencamouflage is verdwenen, zullen ook grotendeels die sporen verdwenen zijn omdat het deze zal geweest zijn die de slagen zal opgevangen hebben.

Fraaie cementering en kleuren nog aanwezig aan de binnenzijde van het schietgat voor de mitrailleur. Aan de binnenzijde en de gedeeltes achter de luiken merkwaardig genoeg gewoon uitgewerkt met een baksteenmotief. Deze techniek is ook courant toegepast op de regio Kwatrecht.

Binnenzicht door het schietgat in de mitrailleurkamer.

Achterzijde met links de "Wulgenstraat". Het hier uitstekende gedeelte bevatte ooit een valse deur. Wat daar uitsteekt is het beton rond de koepel.

De vrijgemaakte toegang van de kanonkamer.

Binnenzicht van deze kanonkamer.

Detail van wat nog rest van het staketsel waar ooit een klein railsysteem lag waarop het 47mm kanon op wielen, werd opgerold. Daardoor kon dit zeer vlot draaien opgesteld in een zo beperkte kanonkamer. Jammer genoeg kon dit voorlopig (er zijn nog ongeopende bunkers op dat gebied op de linie aanwezig) nog nergens op het bruggenhoofd meer intact teruggevonden worden als wat je hier ziet. Enkel nog de resten van de draadstangen waarop het ooit was bevestigd.

In de kanonkamer kan je op de linker kant een granaatwerpgat terugvinden, komende vanuit de mitrailleurkamer. Men achtte dus de kans groter dat de kanonkamer verloren ging dan de mitrailleurkamer. In dat geval voorzag men de mogelijkheid vanuit de mitrailleurkamer met een granaat de inzittenden van die kanonkamer te kunnen neutraliseren. Men achtte het dus ook mogelijk de mitrailleurkamer verder te verdedigen terwijl de kanonkamer zou zijn verloren gegaan.

Ook valt schuin daarboven een vrij zware projectielinslag te zien. Dit moet afkomstig zijn van een vrij zwaar projectiel dat toch binnen moet zijn gevlogen zijn via het schietgat. Een dergelijke inslag moet zeker dodelijke gevolgen hebben gehad als deze bunkerkamer toen bezet was.

Zeer uniek bij deze bunker is het richtteken "R" aanwezig op de rechter muur van een dergelijke kanonkamer. Dit was voorlopig de enige dergelijke bunker waar ik deze al had teruggevonden. Deze zijn in deze kanonkamers zeker niet altijd aanwezig.

Detail van het nog intacte richtteken.

Gedeeltelijk geopende toegang voor de mitrailleurruimte.

Detail van de mitrailleuropstelling in deze bunker.

Standaard waren alle bunkers voorzien voor de opstelling van een maximmitrailleur. Dit omvatte gebruik van de stoel (chardome), een specifieke plaat en een draadstang in het schietgat.

Een tweede en meest voorkomende bijkomende aanpassing was het bijkomend uitrusten voor het gebruik van Hotchkiss- en Coltmitrailleur. Dit gebeurde door het gebruik van een extra derde poot die op de grond kon worden gevezen en de extra twee betonnen sokkels naast het schietgat.

Een minder courante opstelling was deze van een Browning FM30 mitrailleur waarvoor een uitbreiding werd gedaan op de stoel (chardome) en in het schietgat een extra uitsparing werd voorzien.

Bij deze bunker waren al deze mogelijkheden voorzien. Dit was slechts het geval bij 5 bunkers op de linie, onder andere deze. Bij de meeste bunkers waren er soms slechts 1 en meestal voorzieningen voor 2 types van mitrailleuropstellingen.

Detail van de vrijgemaakte koepel. Deze was dus wel degelijk voordien (zie foto uit 1990) afgesloten. Waarom men dit heeft open gemaakt ontgaat mij volledig. Het enige dat je er op die manier nu bijgekregen hebt, is dat bij regenweer, de mitrailleurkamer water maakt...

Prospecties vanaf 2008 - 2016. In 2008 besloot men in Oosterzele de bunker opnieuw met roosters aan zijn toegangen en aan het schietgat voor het C47-kanon af te sluiten. Jammer genoeg leidt dit bij een bunker die voor de rest totaal niet wordt onderhouden, tot pogingen dit te vernielen en toch binnen te geraken...

De beide met roosters afgesloten toegangen van deze bunker. Vanaf dat ogenblik dus opnieuw niet meer betreedbaar.

Vooraanzicht met ook aan het schietgat voor het C47 geschut een zwaar opvallende metalen rooster. (Foto: Collectie Oswald Pauwels)

Vooraanzicht. (Foto: Collectie Oswald Pauwels)

Detail van het schietgat voor 47mm geschut.

Vooraanzicht met een toch wel storende rooster.

Vooraanzicht en rechter zijkant.

Achterzijde.

Helaas is dit het lot dat je kan verwachten als er naar die bunker buiten de herdenkingsdagen in mei niet wordt omgekeken. Dit is de situatie zoals teruggevonden in 2013.

Dit werd dan blijkbaar nadien wel opnieuw hersteld maar in de kanonkamer was jammer genoeg het onheil reeds geschied. Prijs jullie gelukkig dat de foto's hierboven te zien van de binnenzijde van de kanonkamer nog bestaan want wat daar op te zien is, komt niet meer terug... Deze foto dateert van 2016 (Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

De kanonkamer sindsdien. Alle originele zaken die eerder nog konden vastgesteld worden, zoals het zeldzame voor dit type bunker nog aanwezige Richtteken, zijn voor goed verdwenen. Zelfs de zware projectielinslag valt amper nog terug te vinden wegens overschilderd. Vrij respectloos voor dit type van erfgoed...

Binnenzicht doorheen de mazen van het rooster in het schietgat.

Bijkomende prospectie van de mitrailleurkamer, toen deze opengebroken was.

Zicht op het schietgat en links de nis voor het bereiken van de koepel.

De weggebrande sporten om de koepel te bereiken. Hij valt niet op 1 foto te krijgen wegens te beperkte ruimte om dit te proberen fotograferen maar het zijn er alvast meer dan 6, het aantal dat vermeld wordt op het bestek en op de originele plannen.

Detail van de mitrailleuropstelling. Bij deze bunker is het beton nog vrij intact maar zijn jammer genoeg alle houten blokken, zowel in het schietgat als in de betonnen poten, verdwenen.

Detail van het schietgat met achteraan de uitsparing specifiek voor de Browning FM30 mitrailleur te kunnen opstellen. De bijhorende houten blok met klem is dus wel verdwenen.

Terugblik in de mitrailleurkamer met achteraan de resten van afgebrande haken aan de muren.

Op het vrij hoge plafond nog een plafondhaakje om in vredestijd een olielamp te kunnen ophangen.

Links in de wand het granaatwerpgat dat uitkwam in de kanonkamer ernaast.

Prospectie in 2021

Opnieuw geplaagd door graffitiletters op de voorzijde waarvan men zich sterk het nut en de meerwaarde kan afvragen. (Foto: Collectie Marleen De Keukelaere)

Enkele mooie sfeerfoto's

Zwart-wit sfeerfoto uit 2010 (Foto: Collectie Louis Frederic)

Zwart-wit sfeerfoto uit 2010 met de open velden voor de bunker in beeld. (Foto: Collectie Louis Frederic)

Een project uit 2015 waarbij bunkers 's nachts werden gefotografeerd (Foto: Collectie Maarten De Wispelaere)

 
Vorige (A32)
Vorige (A32)
Volgende (A34)
Volgende (A34)