a34
 
Bunkernummer
A34
Oud Bunkernummer
DO16
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Bunker volledig vrij. Hij ligt wel volledig op privéterrein.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Oosterzele, Sectie C, kadastraal perceel 19 (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk onteigend van 1 are 54 ca groot van een groter perceel landbouwgrond van in totaal 36 are 60 ca. Het onteigende perceeltje ligt aan de noordkant van het respectievelijke perceel dat samen met nog wat kleinere percelen de achterhof en een boomgaard vormt van een hoeve. Let op want als je de actuele luchtfoto vergelijkt met de schetsen van de akte, zie je duidelijk dat de hoeve in de tussentijd wel al heel wat is veranderd ten opzichte van de originele hoeve toen.
 • Om het onteigende perceel voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed tussen het onteigende perceel en de openbare weg westelijk van het perceeltje. Dit is niet de toenmalige Mussestraat maar een wegel die heden niet meer staat aangeduid als openbare weg maar dit officieel nog altijd is. Dit loopt gewoon rechtdoor op de westzijde van de terreinen vast bij de hoeve horende waar heden de Mussestraat wegdraait in oostelijke richting. Op die wijze ontstaat een permanente erfdienstbaarheid over een lengte van 21.40 meter tot op het terreintje ooit onteigend voor de bunker.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zouden starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter tot aan het te bebouwen perceel. In dit geval is dat gebeurd door de eerder vermelde strook van 2 meter nog eens 3 meter breder te maken aan de zuidkant van de eerder al voorziene strook van 2 meter breed. De gemiddelde lengte van deze extra 3 meter brede strook was 20.75 meter.
 • Het perceel waarvan werd onteigend was net zoals de onteigeningen voor de bunker A35 die bij dezelfde boerderij horen, eigendom van de landbouwer Cesarus De Clercq, landbouwer te Oosterzele. De bijhorende akte werd verleden op 22 december 1934 voor de prijs van 1300 BEF.
 • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceel C19 is blijkbaar ondertussen bij herschikken van de percelen horende bij de hoeve iets smaller geworden zodat de bunker heden is komen ingesloten te liggen op perceel C23a in de boomgaard / weide bij de hoeve.
 • Wel ligt de bunker op zijn betonnen grenzen nog altijd op een apart perceeltje C19b en blijkt de rest van het oude perceel C19, perceel C19a geworden.
 • De interne percelen blijken op de hoeve zeker herschikt, allicht bij aanpassingen aan de gebouwen op de terreinen, die er ondertussen zeker zijn geweest.
 • Gezien de bunker in 1961 nog altijd staatseigendom was, laat dit vermoeden dat de bijhorende grond die ooit mee onteigend werd voor de bunker wel degelijk opnieuw is terug gegeven aan de huidige eigenaar van de hoeve maar dat de bunker op zich op zijn betonnen grenzen nooit officieel opnieuw zal teruggekocht zijn en allicht dus nog altijd staatseigendom zal zijn.

Voorstudie Ruim

Het te voorziene terrein ligt aan de noordkant van het perceel C19. Merk op dat de hoeve zeker qua gebouwen niet meer identiek is met toen. Er is op dat moment enkel sprake van een gebouw hoofdzakelijk parallel met de Mussestraat en een klein bijgebouwtje, zeer kortbij de hoeve.

Voorstudie Detail

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Deze stemt volledig overeen met wat al te zien was op de voorstudies van deze bunker. Merk op dat zowel op de voorstudies als de onteigeningsschetsen de Mussestraat aan de hoeve gewoon een vervolg kende in zuidelijke richting.

Detail van het onteigende perceeltje.

De erfdienstbaarheden liepen dus wel degelijk in de richting van de heden verdwenen openbare weg links van dit perceel.

Actuele ruime kasterschets anno 2021.

Ondertussen is zeker heel wat bebouwing aan de hoeve gewijzigd. Ook lopen grenzen van vroegere percelen zeker niet meer identiek met toen. De weg doorlopend op de Mussestraat vanaf de hoeve, blijkt op het kadaster nog altijd te bestaan als openbare weg. Het zal officieel nog altijd openbare weg zijn want het draagt geen apart kadasternummer.

Actuele detail kadasterschets anno 2021.

Wat zeer onlogisch is, is dat het perceel van de bunker op zijn betonnen grenzen letterlijk is komen ingesloten te liggen in perceel C23a en vroeger wel degelijk deel uitmaakte van perceel C19 (bij het huidige perceel C19a dus).

De scheidingslijn tussen de verschillende percelen, dan meer specifiek C23a, C20d en C20c met het perceel C19a, ligt dus heden blijkbaar toch wel zuidelijker dan vroeger. Hierdoor is de bunker dus heden ingesloten in het perceel C23a en niet meer in perceel C19a.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg de Geraardsbergsesteenweg richting Melle.
 • Voorbij Betsberg kan u rechtsaf draaien in een wegeltje met de naam "Mussestraat". Op het uiteinde waar het wegeltje naar links wegdraait ziet u rechts in het weiland Be22 liggen. Recht voor u ziet u deze bunker A34, in de boomgaard van de boerderij.
 • De bunker zelf ligt dus wel volledig op privéterrein en kan in feite alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Betsberg en de spoorlijn Oostende-Brussel. Hij stond tussen A33 (305 m) en A35 (100 m). De bunker A35 staat bij dezelfde boerderij als A34, alleen aan de andere zijde van de hoeve.
 • Hierbij is de bunker A34 in hoek opgesteld met de bunker Be22 (225 m) zodat ze samen een groter gezichtsveld en gezamenlijke schietsector hadden.
 • De bunker A34 biedt met zijn vuur rugdekking aan zowel de bunkers A33 als Be12 (420 m). Hij neemt dus op die manier buiten wat de bunkers A33 en Be12 al deden, eveneens de zuidelijke velden tussen het huidige Wulgenpad (vroegere bij deze bunker getekende openbare weg die doorliep tot op de Mussestraat) en de Wulgenstraat onder vuur.
 • Hiermee samenlopend had de bunker binnenin merktekens op de chardomes van de mitrailleurs om zelfs blind te kunnen vuren op deze bunkers Be12 en A33. Dit betekent dat beide bunkers deel zullen uitgemaakt hebben van het stukbulletin van deze bunker A34. Helaas zijn in dit geval beide chardomes verdwenen.
 • De bunker Be22 waarmee deze bunker letterlijk in hoek was opgesteld zijn vuurrichting was dan opnieuw meer haaks op de Wulgenstraat en de Oude Wettersesteenweg.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker A34 in feite vrij moeilijk liggen. Hij moet gezocht worden bij de meest zuidoostelijke bomen op de rand van het iets blekere terrein. Dit is tot waar heden de boomgaard : weide loopt vast bij de hoeve opgenomen.

Op dezelfde luchtfoto zie je ook nog meer naar links (er loopt een bleke wegel in zijn richting), de bunker Be22 waarmee deze bunker A34 in hoek staat opgesteld.

De bunker A35 ligt juist naast het meest rechtse bijgebouw van de hoeve en keek uit op de onverharde wegel, komende van de vooruitgeschoven molenbunker Av10.

Actuele ruime kadasterfoto anno 2021.

Op deze schets zie je naast bunker A34 ook nog duidelijk de bunker A33 liggen langs de Wulgenstraat die rugdekking kreeg van deze bunker.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs.
 • Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken van de bunker waren afgewerkt met baksteen, daarna is het geheel gecementeerd.
 • De bunker heeft geen oreillon.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Vooraan zitten er twee schietgaten verborgen.
 • Het linker schietgat zat verborgen achter een valse houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • Het rechter schietgat zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH), in gegalvaniseerd plaatijzer. Langs de buitenzijde waren op deze platen houten raamprofielen gekleefd om het geheel expliciet het uitzicht van een raam te geven.
 • Het bunkertje was voor de rest niet voorzien van nog andere valse ramen.
 • De dakstructuur was opgetrokken in hout en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit grijze Boomse pannen.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • In het toegangssas van de bunker werd ook een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het onteigende domein was volgens diezelfde situatieschets met een omheining van prikkeldraad afgescheiden aan alle zijdes, behalve de noordkant.
 • Origineel waren er nog wat beplantingen rondom aangebracht voor de camouflage, onder andere ook een gedeelte haag. In deze haag bevond zich een poortje in rood Noors dennenhout van 1,00m x 1.20m (BxH) om het onteigende terreintje te betreden. Op de situatieschets bij de bouwplannen is echter van deze haag geen spoor te zien en tekent men dit poortje in een omheining. Mogelijks was dat gedeelte dus origineel haag ondanks wat men heeft getekend.
 • Het geheel had dan ook het uitzicht van een klein bijgebouwtje, gelijkaardig aan de boerderij waarvan het in de boomgaard staat.
 • Let wel op, er zijn nog amper bijgebouwen bij de huidige boerderij die overeenkomen met het uitzicht van de huidige boerderij. De meeste actuele bijgebouwen dateren van kort na WO II. Voorlopig konden nog geen foto's teruggevonden worden van de hoeve voor WOII.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Terreinschets horende bij deze bunker. Eigenlijk is het raar dat hij effectief op 3 zijdes van een aparte prikkeldraadversperring werd voorzien. Enkel aan de noordkant niet.

Ook raar is dan de aanwezigheid van een poortje op het uiteinde van de omheining op de linker kant terwijl de noordkant dan niet afgesloten was.

Ik vind het zelfs raar dat hij apart omheind is geweest omdat men meestal in die gevallen dat expliciet niet ging doen, net om niet de aandacht te trekken op dit kleine gebouw binnen het geheel van de hoeve.

Origineel grondplannetje van deze bunker. Buiten het valse raam en de valse deur die vooraan de schietgaten verborgen, zijn er geen andere valse ramen of deuren meer te bespeuren.
a34
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Op het plan de aanduiding van grijze Boomse pannen, wat men maar zelden op de linie terugvindt.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. We kijken in de richting van de schietgaten die aangeduid zijn met kruisjes.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is volledig vrij.
 • Wel is hij gebruikt als stapelruimte bij de hoeve.
 • De laatste keer dat ik hem ooit bezocht, lag hij nog vol met brandhout zodat zelfs 1 kamer amper bezoekbaar was. Bij actuelere foto's van 2016 was deze kamer dan wel opnieuw vrij en bezoekbaar.
 • Hij staat volledig op privéterrein maar is met toestemming van de eigenaar vlot te fotograferen.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zijn niet direct sporen van strijd te zien.
 • Allicht is men hier ook nooit zo diep op de linie weten door te breken ondanks de hevige strijd die hier heeft plaats gevonden meer oostelijk van deze bunker.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 70.781,94 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 57.908,67 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 58.408,67 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Oude foto's uit 1995 - Collectie Alain De Jong - Simon Stevin Stichting

Voorlopig zijn dit de oudste foto's teruggevonden van dit bunkertje. Ze tonen ons eigenlijk een bunkertje dat door de vele jaren heen amper is gewijzigd. Hier ligt er op het dak opnieuw een vrij grote stapel brandhout. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

De achterzijde van het bunkertje in dezelfde periode. We kijken op de in het duister verkerende toegangssas. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eigen prospecties anno 2006 - 2007 aangevuld met externe Foto's Tom Oliviers (Bunkerfreaks Antwerpen) uit 2016

Zicht zoals het bunkertje te zien is vanaf de oprit van de hoeve, achteraan een kleine boomgaard, vaak gebruikt als kleine koeienweide bij de hoeve.

Linker zij- en vooraanzicht. Dit is een van de bunkertjes zonder oreillon. Dit kwam allicht omdat hij toch een vrij grote vuursector had omdat hij zowel rugsteun gaf aan de lager gelegen bunkers A33 en Be12.

Gelijkaardig vooraanzicht in 2016 toen hij opnieuw voorzien was van een flinke stapel brandhout als ballast. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Vooraanzicht

Detail van het linker schietgat dat verborgen zat achter een valse deur. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Detail van het rechter schietgat dat verborgen zat achter een vals raam. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Vooraanzicht en glad gecementeerde rechter zijkant. Buiten de beide schietgaten, geen sporen van nog andere valse ramen of deuren.

Rechter zijkant.

Rechter zijkant en achterzijde met achteraan het toegangssas. Je ziet duidelijk dat het bunkertje daar een haaks op het hoofddak, zadeldakje had.

Gelijkaardig zicht anno 2016. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Toegangssas met achteraan nog een zeer fraaie arduinen drinkbak voor de dieren anno 2006.

Gelijkaardig zicht anno 2016. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Detail van de kabel- en telefoniedoorgang juist voorbij het toegangssas in de linker zijwand. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Detail van de toegang. Rechts ook een granaatwerpgat in de toegangskuil van de bunker.(Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Bunkerinspectie. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Binnenzicht vanuit het toegangssas in de linker mitrailleurkamer, volgend op het toegangssas. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Detail van een betonnen sokkel voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur. De sokkels zijn hier nog zeer intact en bevatten nog alle houten blokjes. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

De bunkerkamers zijn grotendeels ontdaan van al het ijzerwerk. Op de rechter zijmuur zie je nog heel lichtjes het R-richtteken voor de correcte opstelling van de Maximmitrailleur. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

Binnenzicht in de tweede mitrailleurkamer. Deze was in 2006 volgepropt met brandhout en kon toen alvast niet meer gedetailleerd gefotografeerd worden.

Binnenzicht in deze 2e kamer anno 2016. De situatie is sterk vergelijkbaar met de andere kamer. (Foto: Collectie Tom Oliviers - Bunkerfreaks Antwerpen)

 
Vorige (A33)
Vorige (A33)
Volgende (A35)
Volgende (A35)