Bunkernummer
A41
Oud Bunkernummer
AW10
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar ligt volledig op privéterrein.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Wetteren, Sectie G, kadastrale perceel 988 (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk landbouwgrond onteigend van 1 are 32 ca. Dit onteingende perceeltje lag toen 59 meter verwijderd van de huidige Steenbergstraat op de oostkant van een 88 are groot stuk landbouwgrond aansluitend bij het kerkhof van Kwatrecht. Het onteigende perceeltje kwam hierdoor op dezelfde hoogte te liggen dan het dodenhuisje op het kerkhof zelf.
 • Om dit terreintje ten allen tijde te kunnen bereiken werd een strook van 2 meter breed en een lengte van 59 meter op de oostrand van dit perceel 988 voorzien als permanente erfdienstbaarheid.
 • Om de bunker te kunnen bouwen werd deze eerder voorziene strook van 2 meter breed vanaf het ogenblik dat de werken zouden starten voor een periode van maximum 8 maanden uitgebreid met extra 3 meter breedte op hetzelfde perceel 988 zodat dan tijdelijk een strook van 5 meter breed werd verkregen om de bouw van de bunker mogelijk te maken.
 • Bovenstaand terrein was toen nog eigendom van Mr Pieter Bogaert, meestergast en wonende te Kwatrecht.
 • De akte voor de verkoop van het perceel en de bijhorende erfdienstbaarheden werd verleden op 5 september 1934 voor de totaalprijs van 800 BEF. Het was daarbij de eerste onteigening en akte voor de bouw van Bruggenhoofd Gent.
 • De akte bevatte geen clausule voor jaarlijkse intresten.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige landbouwperceel G988 is ondertussen deels bijkomend verkaveld en bevat heden nog de woning westelijk van het kerkhof. De bunker zelf staat heden op een boomgaardje dat kadastraal nog aansluit bij een groter zuidelijk veld, namelijk G988m. In de noordoostelijke hoek van dit perceel bestaat nog altijd een klein vierkant perceeltje G988k dat nog altijd strookt met het ooit onteigende perceel en de bunker.
 • Het perceel G987 die ooit de oostgrens vormde van het toenmalige kerkhof van Kwatrecht is ondertussen uitgebreid met meer dan de helft van het vroegere perceel 988. Daardoor heeft het volledige huidige kerkhof perceelnummer G987g gekregen.
 • Het huidige kerkhof heeft een hoofdingang tussen twee in baksteen gemetste sokkels. Er is nog altijd naar het kerkhof een tweede ijzeren hek dat normaal altijd dicht is. Dit komt nog altijd perfect overeen met de vroegere erfdienstbaarheid om de bunker A41 te bereiken.
 • In 1961 was de bunker zelf nog altijd niet opnieuw verkocht en nog altijd dus staatseigendom.
 • In dit geval is de kans dus groot dat het beperkte perceeltje met bijhorend de bunker, ondanks dat ze opgenomen zijn bij het boomgaardje horende bij de woning westelijk van het kerkhof, in feite nog altijd staatseigendom is en dus nooit officieel werden teruggekocht van de Belgische staat.

Ruime onteigeningsschets

Op deze ruime kadasterschets zie je het onteigende perceeltje liggen als zwart vierkantje midden in de velden. Merkwaardig is dat op deze akte niet echt gesproken wordt over een kerkhof op het perceel rechts van het onteigende perceeltje.

Detail van de onteigeningsschets

Op dit detail zie je duidelijk zowel de permanente erfdienstbaarheid (2 meter breed), aansluitend aan de rand van het toenmalige kerkhof. Dit werd dan nog eens tijdelijk voor 8 maanden uitgebreid tot 5 meter om de bouw van de bunker mogelijk te maken. De strook op die manier bekomen tot bij het perceeltje waar de bunker opstaat was 59 meter lang.

Situatie toen in 1948 het toenmalige kerkhof van Kwatrecht werd uitgebreid.

In 1948 werd het toenmalige kerkhof uitgebreid met een gedeelte van het toenmalige perceel G988. Dat perceel werd letterlijk in de langsrichting voor ongeveer 1/4 verkocht als uitbreiding aan het toenmalige kerkhof. De uitbreiding zou het gedeelte van perceel (8) worden op de schets getekend onder het terreintje ooit onteigend voor de bunker.

Detail van de uiteindelijke kerkhofuitbreiding anno 1948

Hierop zie je hoe het kerkhof uiteindelijk werd uitgebreid. Merk op dat de bunker en bijhorende grond nog altijd worden aangeduid als staatseigendom wat logisch is gezien de eerste herverkopen pas dateren uit de jaren '50.

Ruime Kadasterschets anno 2021

Op deze actuele kadasterschets zie je de bunker mooi in het wit getekend in de rechter bovenhoek. Het kleinere rechthoekje naast de bunker is het huidige dodenhuisje op het kerkhof van Kwatrecht

Onderaan links zie je nog een witte structuur achteraan in een weiland. Dit is de meest nabijgelegen bunker Av14 waar de bunker A41 in hoek stond opgesteld om samen een grotere vuursector te bestrijken.

Detail Kadaster anno 2021 met bunker A41

Op deze actuele kadasterschets zie je de bunker liggen op een boomgaardje verborgen achter een haag tussen het huidige kerkhof van Kwatrecht en het boomgaardje waar de bunker opstaat. Het boomgaardje hoort bij het perceel 988m wat overeenkomt met het grotere veld zuidelijk van het boomgaardje. In praktijk ten velde is het afgescheiden van dit veld als een kleine boomgaard (weide). Wel vind je de bunker nog altijd op zijn origineel perceeltje met ondertussen kadasternummer 988k terug wat zwaar laat vermoeden dat dit perceeltje met inbegrip van de bunker nog altijd staatseigendom zal zijn.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt nog altijd aan het zicht onttrokken langs de Steenbergstraat achter een veel te grote haag achteraan het kerkhof van Kwatrecht. Hij staat westelijk van het huidige dodenhuisje op het kerkhof.
 • Je kan de bunker eigenlijk beter zien staan vanaf de wegel Kele zuidoostelijk van de bunker.
 • Let op, de bunker is nog altijd maar officieel te bereiken via privédomein. Respecteer dit aub ondanks de twijfel of het nu nog staatseigendom is of niet.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen de spoorlijn Brussel-Oosende en de steenweg Aalst-Gent, tussen Av14 (195 m) en A42 (205 m). Hij was in hoek opgesteld met Av14 om zo het gezichtsveld en en het vuurbereik te vergroten. De bunker stond ook nog vrij kort tegen de zware bunker S8 (140 m) die langs de grote steenweg stond. Deze 4 bunkers vormden hier dus echt een cluster van 4 bunkers om de doorgang naar Gent via de Brusselsesteenweg te verhinderen via zowel de steenweg als de velden er omheen.
 • Doordat hij in hoek was opgesteld met de bunker Av14, hadden ze samen een groter en kruisend vuurgebied.
 • De vuursector van de bunker Av14 vuurde in oostelijke richting in hoek met de bunker A41 over de open velden richting Brusselsesteenweg. De bunker A41 waarmee hij in hoek was opgesteld, nam dan de velden zuid-zuidoostelijk, parallel met de wegel Kele onder vuur. De zware bunker S8 bestreek dan de steenweg Brussel-Aalst, komende van het Bourgondisch Kruis. De bunker A42 op de huidige rand van de industriezone Neerhonderd, nam dan juist achter de laatste bewoning aan de overzijde van de steenweg, de toen oosten-zuidoosten gelegen velden (nu industriezone) onder vuur.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker A41 met enige moeite liggen als een donkerdere plekje juist linksboven de hoek van het zeer donkere veld. Daarboven bevindt zich het kerkhof van Kwatrecht.

Ook de bunker A42 is er op te zien aan de overzijde van de steenweg in de bovenhoek links van een lang bleekgrijs veld. De industriezone is daar dus nog niet bestaande.

De zware bunker S8 zal ook rond die periode op de steenweg al gesloopt zijn.

Het donkere bos in de rechterbovenhoek van de foto is wat er toen nog restte van het munitiepark te Kwatrecht.

Actuele ruime luchtfoto anno 2022.

Een meer actuele luchtfoto van Google Earth.

Actuele ruime luchtfoto anno 2022.

Luchtfoto van Google Earth uit dezelfde periode met zowel de bunker A41 (moeilijk zichtbaar naast dodenhuisje) en de bunker Av14 (duidelijk zichtbaar in het veld links onderaan).

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Beide kamers waren voorzien voor het plaatsen van een mitrailleur.
 • Het extra kamertje van 1,00 x 1,60 m achteraan de 2e mitrailleurkamer is zonder de plannen nog te wijzigen in oktober 1934 geseponeerd en nooit zo gebouwd geweest.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs.
 • Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel werd gecementeerd.
 • Hij was allicht geverfd in een donkerrode steenkleur die nog zichtbaar is aan de binnenzijde van de schietgaten.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De beide schietgaten zaten verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren hier bijkomend houten valse raamprofielen op bevestigd om het geheel toch zeer expliciet het uitzicht van ramen te geven. Dit is dus een van de weinige bunkers uitgevoerd met volledig "houten" luiken. De reden waarom is totaal onduidelijk.
 • De bunker had bijkomend geen andere valse ramen.
 • Afwijkend in dit geval was dat de puntgevel aan de kant van de schietgaten stond.
 • Hierdoor had de bunker een vrij stijl en groot zadeldak
 • De dakbedekking bestond uit rode Boomse pannen.
 • Op de bovenkant stond een groot ijzeren kruis.
 • Hij zou ook een betonnen kroonlijst gehad hebben zoals het dodenhuisje er juist naast.
 • Het toegangssas was uitgewerkt met een betonnen toegangstrapje. In dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Zelfs de beplanting was aangepast aan de camouflage, zo waren er twee treurwilgen en 4 cipressen rondom aangeplant.
 • Aan de 3 zijdes niet aansluitend bij het dodenhuisje van het kerkhof, zat de bunker verstopt achter een haag waarin een poortje was voorzien om het bunkerterrein te kunnen betreden.
 • Als globaal uitzicht was hij sterk gelijkend op het dodenhuisje enkele meters verder op het kerkhof van Kwatrecht.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Originele terreinschets horende bij de bouwplannen van deze bunker.

Het domeintje was aan alle zijden (behalve de kant aansluitend bij het dodenhuisje) omgeven door een haag. in de noordoostelijke hoek van deze haag was een poortje voorzien om de bunker te bereiken.

Grondplannetje van deze bunker. Toch zitter er nog wel wat fouten in. Zo bestaat het kamertje achter de tweede kamer niet. Doordat dit kamertje niet bestaat is de toegangsdeur langs de andere kant gebouwd. Deze kleine kamertjes waren door de band bedoeld voor het plaatsen van een toegangsverdediging op het toegangssas. Dit werd in een latere fase van het ontwerp van de bunkers geseponeerd om beton uit te sparen bij de bouw. De toegangsverdediging werd ingegewerkt in de gepantserde deur door middel van een klein schuifluikje. Dit extra kamertje staat nog op bepaalde bouwplannen van bunkers op Kwatrecht maar is zo goed als zeker nergens ooit gebouwd. Alleen bij in het verre verleden gesloopte bunkers, valt het zonder tegenbewijzen natuurlijk nooit uit te sluiten.
a41
Doorsnede ABCD bij bovenstaand grondplan. De bunker had een vrij stijl en hoog zadeldak. Bovenop stond een ijzeren kruis om het beeld van een dodenhuisje volledig te maken.
Doorsnede EFGH bij bovenstaand grondplan.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Deze bunker was jaren lang haast niet te zien. Hij stond totaal overgroeid met klimop.
 • Rond 2012 werd hij door de eigenaar van de boomgaard waar de bunker bij aangesloten zit, volledig kaal gezet zodat hij nu wel degelijk mooi in het zicht is komen te staan.
 • Het bunkertje is nochtans volledig vrij en toegankelijk.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Dit is eveneens een bunker die op de linie, heel zwaar in de gevechten betrokken is geweest.
 • Hij draagt dan ook zeer veel projectielinslagen.
 • Hij is zeker doelbewust ooit bij Duitse aanvallen zwaar geviseerd geweest, net omdat hij de velden tussen de Oosterzelesteenweg en het kerhof van Kwatrecht volledig in zijn vizier had.
 • Hij telt zowel projectielinslagen van kogels als van zwaarder Duitse PAK37 op zijn voorgevel en linker zijkant.
 • Ook het toegangssas telt nog een paar projectielinslagen, allicht van Belgisch 47 mm geschut.
 • Aan de binnenzijde is het bunkertje grotendeels ontmanteld.
 • Merkwaardig genoeg telt hij aan de binnenzijde, ondanks de zware beschietingen, geen sporen van binnengevlogen projectielen.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Het bunkertje is tijdens de meidagen '40 meermaals gewisseld van bezetters. Hij moet bij de eerste aanvallen op het Bruggehoofd Gent te Kwatrecht uit Belgische handen gegaan zijn. Daarna werd hij bij Belgische tegenaanvallen allicht steeds vrij direct opnieuw heroverd op de Duitsers maar diende hij vaak kort nadien opnieuw vrijgegeven te worden wegens te lastig om te kunnen blijven behouden op de Duitse aanvallers. Deze konden hem natuurlijk bij verovering niet omdraaien. De schietgaten bleven voor hen in de verkeerde richting staan.
 • Bij allicht de zware Belgische tegenaanval gesteund door 2 Belgische Renault AGC -tanks in de ochtend van 21 mei 1940, is hij allicht ook van Belgische kant beschoten door deze tanks. Er zijn hiervan duidelijk sporen te zien rond de toegang. Allicht deed dit toen de Duitse bezetters van de bunker reeds vluchten.
 • Het bunkertje moet in elk geval dood en verderf gezaaid hebben aan Duitse kant. In de velden direct nabij deze bunker, waren na de meidagen '40 meerdere Duitse veldgraven terug te vinden.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 64.637,58 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 64.946,33 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 65.246,33 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Oude foto van kort na de meidagen '40

Een oud fotootje van kort na de gevechten te Kwatrecht in mei 1940. Het vroeg wel enig zoekwerk om de foto juist te kunnen plaatsen. Op de achtergrond ziet u het kerkhof van Kwatrecht. Vooraan ziet u nog een tijdelijk Duits veldgraf in de velden voor het kerkhof. De foto werd genomen vrij kort voor het kruispunt van Steenbergstraat met Brusselsesteenweg, kijkende richting kerkhof. Heden is dit allen bebouwd wat de huidige plaatsing moeilijker maakt natuurlijk. Meest links het huidige dodenhuisje. Daarachter de bunker A41. Je ziet ook nog het grote kruis die daar nu nog op het kerkhof te zien is. (Foto: Replica)
Dit is een detailfoto van hetzelfde veldgraf. Je herkent heel eenvoudig het gat in de haag op de achtergrond, ook duidelijk zichtbaar bij vorige foto. Dit was het veldgraf van Schütze Kurt Schubert van de 5e Compagnie van het Duitse 234e Infanterieregiment. Hij viel op 21 mei 1940 in deze zwaar bevochten zone. Het veldgraf zou later verhuizen naar het Ehrenfriedhof Kwatrecht in de voortuin van de toenmalige landbouwschool, later even de Reichschüle Flandern en heden het scholencomplex Mariagaard. In 1948 werd ook dat kerkhof ontruimd en verhuisde deze gesneuvelde nogmaals naar het verzamelkerkhof van Lommel waar hij heden nog begraven ligt. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Enkele foto's van rond 1980 - Collectie Jacques De Vos

Heel mooi is deze oude foto van rond 1980 die ons de felbevochten zone toont tussen Oosterzelesteenweg en Steenbergstraat. Op de achtergrond duidelijk herkenbaar de kerk van Kwatrecht, Steenbergstraat met het kerkhof en de bunker A41. Rechts de wegel Kele. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
Toen stond het bunkertje er nog vrij kaal bij naast het kerkhof, op de rand van een grotere kouter richting Oosterzelesteenweg. (Foto: Collectie Jacques De Vos)
Detail van het zeer zwaar gehavende linker schietgat. Merk de massa projectielinslagen op. Er zijn er zowel van kogels maar ook heel wat van zwaardere projectielen. Allicht Duitse PAK36 (37 mm geschut). (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Wijze waarop het bunkertje in 2003 al eens kon gefotografeerd worden - Collectie Kris Vlaeminck

Dit is de wijze waarop het bunkertje toen zichtbaar was vanaf het kerkhof van Kwatrecht. Achter een vrij hoge haag, stak de ondertussen zwaar met klimop overgroeide bunker er wat bovenuit. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Allicht werd de bunker op dat moment bij een herdenking eens open gesteld zoals u hier kan zien aan het volk in het boomgaardje. Het bunkertje stond toen niet meer op de rand van een grotere kouter maar op een klein boomgaardje aansluitend bij de woning oostelijk van het kerkhof. Dit is de woning waar het domein van de bunker ook heden ten dage nog altijd bij aangesloten zit. Enkel aan deze zijde was er toen nog wat gecementeerd beton zichtbaar. Voor de rest zat hij aan de buitenzijde totaal verborgen onder de klimop. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Dit is een detailfoto van een van de beide schietgaten. Gezien het nog amper zichtbaar is, valt het zelfs niet meer op te maken of dit nu het linker of het rechter schietgat betreft. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Achterwand van de meest linkse kamer (van voorzijde bunker gezien). Je ziet dat de haken in de muren nog aanwezig zijn maar allen met een zware hamer werden omgeslagen om er allicht niet blijven aan te hangen. Vooraan op de foto ook nog een granaatwerpgat dat uitkwam in het toegangssas van de bunker. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)
Achterhoek van dezelfde mitrailleurkamer met nog zicht op 1 van de 2 sokkeltjes vooraan tegen het schietgat voor de eventuele opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)

Eerste eigen prospecties in 2007 - Gezien het bunkertje volledig via privédomein te bezoeken was, was het ook voor mij in die periode een niet zo evident bunkertje om in detail te fotograferen.

Het bunkertje zat toen nog meer dan in 2003 totaal verborgen onder klimop.

Op deze wijze kan men de locatie van het bunkertje nog altijd zien vanaf de Brusselsesteenweg. Hij staat juist voorbij het dodenhuisje van het kerkhof van Kwatrecht.
Zicht vanaf het kerkhof met rechts van het dodenhuisje, nog steeds zwaar onder de klimop achter de haag, de bunker A41.
Linker zijkant van de bunker. Dit was toen nog altijd een van de weinige stukken die niet overgroeid was.
Voorzijde van de totaal overwoekerder bunker.
Detail van het rechter schietgat, zo goed als onvindbaar tussen de klimop.
Detail van hetzelfde schietgat waar je nog mooi de rode kleur ziet die de bunker ook aan de buitenzijde zal gehad hebben.
Achterzijde van de bunker met het uitstekende toegangssas. Ook hier zit de bunker totaal overwoekerd.
De eigenlijke toegang
Binnenzicht in de mitrailleurkamer vanaf het toegangssas. Dit is van de voorzijde gezien de rechter mitrailleurkamer. Zoals al gemeld, door het ontbreken van het extra kamertje met de toegangsverdediging, is de toegang ook via de andere zijde van de bunker uitgewerkt dan hij is getekend op het grondplan dat niet meer werd aangepast.
Zicht naar buiten doorheen het schietgat van deze kamer.
Binnenzicht in de 2e mitrailleurkamer.

Nieuwe eigen prospectie in 2012 toen het bunkertje volledig werd ontdaan van alle klimop.

Dit is een vergelijkbaar zicht met wat u hogerop al kan zien anno 1980. We kijken opnieuw vanaf de Oosterzelesteenweg richting kerk van Kwatrecht en de Steenbergstraat.
Een vrij vergelijkbaar zicht vanaf de wegel Kele. Op de achtergrond het dodenhuisje bij het kerkhof met links daarvan de bunker A41, dit keer kaalgezet.
Ingezoomd op bunker en dodenhuisje vanaf de laatse hoeve op Kele. Rechts zie je ook nog het grote kruis op het kerkhof dat ook nog duidelijk zichtbaar is op de oude foto.
Zicht van Google Streetview anno 2022 op de hoofdingang van het huidige kerkhof te Kwatrecht.
Zicht van Google Streetview anno 2022 op een tweede steeds afgesloten toegangshek tot het kerkhof. Heel merkwaardig is dat dit dus nog perfect op de locatie zit van de vroegere erfdienstbaarheid naar de bunker. Waarom ze deze dus specifiek in dienst hebben gehouden en lieten bestaan is ook mij onduidelijk omdat alle erfdienstbaarheden zoals verschenen in het staatsblad in 1946 voor deze bunkers werden opgedoekt van bestaan. Blijkbaar heeft men bij de gemeente Wetteren hier dus blijkbaar niets van geweten.
Zicht op de bovenkant van de bunker, nog heel beperkt wat uitstekend boven een hoge haag op de kerkhof van Kwatrecht.
Gelijkaardig zicht vanaf het kerkhof, kant van het dodenhuisje.
Het volledig kaalgezette bunkertje.
De linker zijkant. Deze bunker bevat aan de 3 zijkanten (behalve deze gericht op het dodenhuisje), overal projectielinslagen. Dit gaat van kogelinslagen tot PAK36 en zelfs allicht nog grotere kalibers.
Kogelinslagen op de linker zijmuur.
Aan de bovenzijde van het beton zitten nog originele haken in het beton die ooit dienden om de in dit geval de vrij grote dakkap aan de bunker te bevestigen.
De zwaar gehavende voorzijde van deze bunker.
Detail van het linker schietgat. Dit is ook het schietgat zichtbaar op de foto anno 1980.
Ook de wand tussen beide schietgaten telt een aantal zware treffers.
Detail van een zeer zware projectielinslag die toch wel de eerste wapeningslaag in het beton wist te bereiken.
Nogmaals de voorzijde.
Blik op het volledig vrijgezette toegangssas.
Achterhoek van de bunker en het sas aan de kant van het dodenhuisje.
Ook op deze zijde (gericht op het kerkhof van Kwatrecht), opnieuw heel wat projectielinslagen. Dit moeten dus inslagen zijn op de bunker afkomstig van de Belgische tegenaanvallen op hun eigen bunker die op dat moment in Duitse handen zal geweest zijn.
De wand van de bunker gericht op het dodenhuisje. Hier stond blijkbaar vroeger een soort schelf tegen de bunker aangebouwd.
Een mooi nog aanwezig grenspaaltje waarvan er hier ooit 4 moeten geweest zijn. Deze paaltjes "DN", "Defence National", dienden om de grenzen van het onteigende perceeltje af te lijnen. Dit is een Nr 4.
Nog enkele zware, allicht Belgische C47 projectielinslagen juist boven de toegang van de bunker. Deze dienen allicht gekoppeld te worden aan de Belgische tegenaanval met 2 Franse Renaulttanks met 47 mm geschut in de ochtend van 21 mei 1940. De bunker was toen in Duitse handen gevallen.
Nabij de toegang, vind je ook nog dit in het beton gekerfde nummer 218 terug. Allicht is dit te koppelen aan de wederverkoop (of poging tot) van deze bunkers. Toen droegen ze allicht niet meer echt hun militaire nummers.
Detail van de toegang.
Terugblik in het toegangssas vanuit de 1e bunkerkamer. Mogelijks zijn de groene kleuren zichtbaar op de achterwand van het toegangssas doelbewust ooit aangebracht om de witte kleur van het pleisterwerk minder te laten afsteken.
Zicht op het schietgat in deze mitrailleurkamer. De bunker blijkt gedeeltelijk ontmanteld. Zo zijn beide chardomes verdwenen.
Achterzijde van de mitrailleurkamer. We zien hier nog de restanten van de kleine tablet voor het plaatsen van een kogelpers voor het persen van nieuwe kogels in lege linnen kogelbanden, horende bij de zware Maximmitrailleurs. Merk ook op dat ondanks de zwaar beschoten voorzijde, de binnenzijde geen projectielinslagen telt.
Achterwand naar de 2e mitrailleurkamer.
Terugblik naar de 1e kamer.
Detail van de 2e mitrailleurkamer.
Detail van het schietgat.
Achterwand van deze kamer met alle haken nog aanwezig maar blijkbaar met een zware hamer omgeslagen. In deze kamer zijn ook alle etageres nog aanwezig.
 
Vorige (A40)
Vorige (A40)
Volgende (A42)
Volgende (A42)