as4
 
Bunkernummer
As4
Oud Bunkernummer
CA4
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker zit volledig ontoegankelijk onder een berm grond.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Astene, Sectie C, kadastrale perceel 289 (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 1 are 41 ca groot, vrij centraal in een perceel landbouwgrond C289 dat origineel 44 are 63 ca groot was.
 • Om het onteigende perceel waarop de bunker werd gebouwd, ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed als permanente erfdienstbaarheid. Deze strook verliep vanaf de Pontstraat zuidelijk volgens de kortste verbinding over hetzelfde perceel om aan te sluiten bij de noordoostelijke hoek van het onteigende perceeltje. Hiervoor werd op die manier een strook voorzien van 46 m lang.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zouden starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter tot aan het te bebouwen perceel. In dit geval is dat gebeurd door de eerder vermelde strook van 2 meter nog eens 3 meter breder te maken in westelijke richting op hetzelfde perceel.
 • Gezien zowel de onteigening als de terreinen voor de erfdienstbaarheden eigendom waren van dezelfde eigenaars, bleef alles tot 1 akte beperkt.
 • Deze percelen waren eigendom van Mevr de Burggravin Emma - Marie - Ghislaine de Spoelberch, zelf woonachtig in het kasteel van Schaltin (nabij Namen). Zij was uiteindelijk toen nog eigenaar van vooral de westelijke kant van het schiereiland gevormd tussen de huidige N43 (Dorpsstraat) en de Leie die daar met een kronkel wegloopt van de steenweg.
 • Het originele perceel waarop effectief werd op onteigend, werd op dat moment verhuurd aan een landbouwer uit Astene (de naam is bijna niet leesbaar op de akte).
 • Deze burggravin zal bijkomend nog opduiken in de aktes voor nog een gans aantal andere bunkers. Merkwaardig genoeg zijn er hiervoor in dit geval allen aparte aktes opgesteld. In de meeste andere dergelijke gevallen werd er 1 grotere akte opgesteld voor meerdere bunkers samen maar dit is dus in dit geval niet gebeurd.
 • Zo werden er nog aktes opgesteld aan haar gericht voor de bunkers As2, As5, As8 en D1
 • Deze deelakte werd verleden op 3 april 1935 voor de prijs van 1750 BEF.
 • Daarnaast bevatte de akte een clausule zodat de eigenaar nog jaarlijks een intrest van 5% ontving op dit verkoopbedrag, wat neerkwam op een jaarlijkse intrest van 87,50 BEF.
 • Zuiver ter info. Op het kasteel van Schaltin zijn tijdens de Duitse bezetting van WOII Joodse kinderen verborgen en op die manier het leven gered door niet naar de concentratiekampen te zijn gestuurd. Toch op die manier via deze weg respect voor deze familie.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceel C289 is ondertussen volledig opgesplitst en verkaveld.
 • Het ooit voor de bunker onteigende perceel zal heden deel uitmaken van perceel C288r2.
 • Wel is de bunker zelf op zijn betonnen grenzen terug te vinden als een apart kadastraal perceel C289a.
 • Op een officiële lijst van 12 mei 1961 stond deze bunker al niet meer vermeld wat er toch op duidt dat de bijhorende grond (en allicht ook de bunker) wel degelijk opnieuw zijn verkocht.
 • Officieel werd mij al bevestigd dat deze heden ten dage eigendom zou zijn van de Stad Deinze.

Het onteigende perceel en bijhorende erfdienstbaarheden bij deze bunker horende. Helaas in niet zo heel duidelijke afdruk.

Je ziet duidelijk de erfdienstbaarheden vanaf het onteigende perceeltje noordwaarts lopen richting Pontstraat

Ruime Kadasterschets anno 2023.

Op deze schets zie je de bunker, volledig omgeven door nieuwbouw en verkaveling liggen, bedolven onder een berg grond.

Detail van het huidige kadastrale plan anno 2023.

Bij deze meer gedetailleerde schets zie je de bunker meer duidelijk in de berm grond steken. Hij heeft wel degelijk nog een apart kadasternummer maar zou wel degelijk eigendom zijn van de stad Deinze.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om de onder een berm grond bedolven bunker proberen te bereiken.
 • De meest eenvoudige is om volledig tot het uiteinde van de doodlopende Baarsstraat te rijden. Daar steekt hij op het uiteinde op uw rechter kant op een graspleintje onder een berm grond.
 • Als u hem enkel van op afstand wenst te zien, kan u de Pontstraat afrijden. Waar u dan rechts de Karperstraat heeft. Daar kan u de bunker achter de huizen links zien liggen. Weet wel dat hij vanaf hier niet direct bereikbaar is.
 • Een andere laatste wijze om hem te bereiken is vanaf het uiteinde van de Visserstraat. Als u daar naar rechtsaf gaat langs een voetpad, komt u eveneens aan de bunker uit.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Bunker As4 was 1 van 2 commandobunkers op de steunlijn van het steunpunt Astene. Hij vervulde deze functie aan de westkant van dit schiereiland met de Leie. As8 deed dit voor de oostkant.
 • Nabijgelegen bunkers waren bunker As1 (315 m) aan de overzijde van de Leie, As2 (135m) en As5 (335 m).
 • Hij was zelf in hoek opgesteld met zowel As2 als As5 zodat ze allen samen een groter en kruisend vuurbereik hadden op deze westelijke sector van steunpunt Astene aan de Leie.
 • De bunker As2 nam volledig de zone onder vuur tussen Leie en de onverharde wegel (huidige Krommestraat) komende vanaf de steenweg.
 • De bunker As4 waarmee hij in hoek was opgesteld vuurde in zuid zuidwestelijke richting op dezelfde huidige Krommestraat.
 • De bunker As5 nam dan zelfs in noordwestelijke richting de Snoekstraat en de Baarsstraat onder vuur.
 • Vergeet niet dat bij de bouw van de linie, gans deze sector zo goed als open velden waren.

Oude Britse RAF Spionagefoto anno 1944

Hierop is nog zeer mooi een gedeelte van Steunpunt Astene te zien op een nog grotendeels onbebouwd stukje tussen steenweg en Leie.

Oude Britse RAF Spionagefoto anno 1944

Op deze foto kan je alvast 3 bunkers van steunpunt Astene zien staan. 2 ervan zijn ondertussen verdwenen. Dit zijn enerzijds deze Astene 1 die je mooi kan zien staan zuidelijk van de weg als een witte stip zuidelijk van een hoeve aan de noordkant van de Leie.

De 2e zichtbare en ondertussen eveneens verdwenen bunker is As2. Deze stond in hoek opgesteld met de noordelijker gebouwde 3e zichtbare bunker As4. Deze bunker As4 is wel degelijk de iets noordelijker zichtbare structuur.

As5 ligt in dit geval iets te zuidelijk om nog op de foto te staan en staat er dus niet meer op.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker As4 nog zeer duidelijk liggen in het verlengde van de toenmalige Karperstraat, midden in een veld.

De bunker As2 waar hij in hoek mee was opgesteld, ligt letterlijk aan de zuidkant tegen de weg van een bewoond gedeelte op dit schiereilandje, tegen de Krommestraat.

Bunker As5 lag nog meer zuidoostelijk en staat niet meer op deze foto maar stond eveneens in hoek met deze beide bunkers.

Detail luchtfoto anno 2023 (Google Earth)

Het verschil dat je dan te zien krijgt anno 2023 is dus vrij gigantisch te noemen. As4 zit sterk verdoken midden in de verkaveling onder een berm grond. As5 staat nog net op de foto rechtsonder. Hij ligt in de noordwestelijk hoek van een nog niet bebouwd stukje weiland langs de Achterstraat.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee kamers die achteraan verbonden zijn met elkaar.
 • Eén kamer is voorzien van een schietgat op de linker kant.
 • Het sas kwam toe in de kamer met het schietgat.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleur was deze bunker ook voorzien voor het kunnen opstellen van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Origineel concept
 • Origineel was het de bedoeling deze bunker, gebouwd op het toenmalig vrij onbebouwde stukje Astene, uit te werken als een Tirools gebochelde bunker. Hij zou dan mee verwerkt gezeten hebben in de gras en weilanden aldaar. Hij zou op dat moment vrij identiek geweest zijn met de bunker As8 aan de andere kant van het schiereiland met de Leie.
 • Uiteindelijk werd er toch geopteerd voor een als huisje gecamoufleerde bunker.
 • Effectief concept
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd met het motief van bakstenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het enige schietgat dat de bunker had, zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Op de voorzijde van de rechter commandokamer had de bunker nog een vals raam. Dit was identiek uitgewerkt op een vast gemonteerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Volgens het grondplan zou de bunker geen andere valse ramen meer hebben dan dit rond het schietgat en het valse raam op de bunkerkamer zonder schietgat.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in hout en de dakbedekking bestond uit blauwe Boomse dakpannen.
 • Het toegangssas had een klein plat dakje.
 • Het had achteraan een zinken afvoergoot die eindigde met een gietijzeren dolfijn.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers. (nutteloos in de commandokamer maar meestal toch aanwezig)
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur. Deze laatste was niet aanwezig in de commandokamer (de kamer zonder schietgat)
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een kleine alleenstaande woning.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Origineel situatieplan van deze bunker horende bij de bouwplannen.

Zoals te zien op de schets werd er geen aparte omheining geplaatst rond de bunker en zijn bijhorend beperkte perceel grond. Hierdoor ging het geheel minder opvallend op in een toen vrij open grotere kouter.

Origineel grondplan van deze commandobunker op het steunpunt astene.
as4
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. U krijgt een duidelijk zicht op het zadeldak en het kleine platte dakje aan het toegangssas.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. De doorsnede is gemaakt ter hoogte van het enige schietgat dat de bunker telt.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Het bunkertje stond tot allicht in de jaren '80 als ik vermoed een nog volledig afgesloten bunker (er is geen duidelijkheid of de toegang zelf in het verleden al werd geopend) in de open velden tegen de Leie.
 • Eenmaal bij het verkavelen eind jaren '80, begin jaren '90 kwam hij tussen de bebouwingen te staan.
 • Er zijn nog enkele oudere foto's die hem tonen op een graspleintje midden een aantal nieuwbouwhuizen.
 • Helaas moet er ooit een ongeluk gebeurd zijn waarbij een kind op de bunker was gekropen en naar beneden is gevallen. Daarom werd ongelukkig gekozen voor de optie de bunker uit het zicht te onttrekken en veiliger te maken door hem rondom met grond te bedekken. Dit is de reden dat er heden ten dage dus enkel nog een bunker te vinden is die hier en daar beperkt wat uit deze berm grond uitsteekt maar voor de rest vrij schandalig onder de grond verborgen zit.
 • Tot op heden is jammer genoeg deze situatie nog niet gewijzigd en zo blijft deze bunker voor Deinze toch wel een schandvlek over hoe je zeker niet met dergelijk waardevol en toeristisch te benutten militair erfgoed zou moeten omgaan..
 • Na de ganse polemiek van een uiteindelijk gelukkig tegengehouden sloop van de bunker As5 en de officiële verklaring van Deinze dat ze geen nieuwe slopingen meer zullen toelaten worden van bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied, werd geïnformeerd naar de mogelijkheid deze bunker opnieuw vrij te zetten en te ontdoen van deze toch wel meer dan storende grondbermen tegen de bunker. Dit werd ondertussen door Deinze goedgekeurd om te proberen uitvoeren.
 • Alleen is er ondertussen blijkbaar nog geen budget gevonden om dit praktisch uit te voeren zodat we ondertussen bij de update van deze fiche anno mei 2023 nog altijd nergens staan en deze bunker dus nog altijd als een paria verstoken zit in die berm grond.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Gezien zijn locatie op de linie is de kans dat hij sporen droeg van strijd, vrij klein.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Het betreft zeker een van de meer fraaie bunkertjes op Astene.
 • Zeker omdat hij origineel nog zeer veel van zijn fraaie gecementeerde baksteencamouflage droeg voor hij in een berm grond werd bedolven.
 • Hopelijk wordt de grond er ooit voorzichtig genoeg van rondgehaald zonder deze teveel te beschadigen aan zijn gecementeerde klein baksteenmotief.
 • Het is zeker een uniek bunkertje omdat het ook bijkomend een van de weinige is op de linie waar ook nog eens fraaie foto's van bestaan in originele staat met poserende Belgische soldaten (voor de meidagen '40 genomen)
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 57.264,87 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 57.514,87 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Januari 1940 - Algemene oefeningen aan Bruggenhoofd Gent regio Astene

Dit blijft een zeer uniek fotootje van deze bunker. Deze zal genomen zijn bij een Belgische militaire oefening aan de bunkerlijn begin 1940. Het betreft 100% zeker dit commandobunkertje op de steunlijn. Let op de scharnieren aan de luiken voor de schietgaten. Deze blijken enkel links aanwezig. Rechts was er namelijk geen schietgat, enkel een vals raam. Allicht zien we trouwens rechts op de achtergrond nog een glimp van de bunker As1 aan de overzijde van de Leie.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Tweede foto uit dezelfde reeks waarbij je 2 Belgische soldaten ziet poseren bij het enige schietgat in geopende toestand die de bunker had. In dit geval waren de zones achter de luiken dus gewoon grijs beton en niet bijkomend meer gecamoufleerd. Dit zijn dus verschillen die men kan terugvinden, tussen de ene en de andere bouwfirma qua gebruikte afwerkingsdetails.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

1995 - Collectie Guido De Jong - Collectie Simon Stevin Stichting

Een vooraanzicht anno 1995. Het bunkertje staat er nog vrij fraai en allicht zelfs nog altijd volledig dichtgemetst aan zowel schietgat als toegang in open velden.

(Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Een tweede blik op het nog altijd dichtgemetste schietgat.

(Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Allicht rond 2000 - Collectie www.erfgoedzicht.be

Nog een ooit gevonden externe foto van dit bunkertje. Ik vermoed hem te moeten situeren rond 2000. Op de linker zijkant was een doel geschilderd door allicht plaatselijke spelende kinderen.

(Foto: Collectie www.erfgoedzicht.be)

Detail van de linker zijkant. Schietgat zit rechts op de foto.

(Foto: Collectie www.erfgoedzicht.be)

Eigen prospecties sinds 2006 - Helaas enkel de bunker dan nog teruggevonden als ondergraven in een berm grond.

De bunker is bereikbaar of zichtbaar via verschillende wijzes. Alleen zit hij dus voortaan vrij schandalig en respectloos onder een berm grond verscholen. Dit is de wijze waarop de bunker vanaf de T van de Pontstraat met de Karperstraat te zien is achter de huizen.

Een andere wijze om hem te bereiken, is via een voetwegel op het einde van de Visserstraat. Hier zie je nog een open plek links. De foto dateert namelijk reeds uit 2006. Heden is dit ook allen reeds vol gebouwd.

Een laatste wijze om hem terug te vinden is via het uiteinde van de Baarsstraat die doodloopt waar dit grasveld met de bunker op, rechts te zien is. De mooie boom die voor de bunker stond, staat heden 3 meter dieper in de grond maar heeft de aanval ook op hem op deze manier gepleegd, als bij wonder toch ook overleefd.

Vooraanzicht van de bunker anno 2021.

Zelfde voorzijde van de andere kant gezien. Links bovenaan het oreillon. Deze foto dateert van 2009.

Bovenzijde van de bunker met vooraan het oreillon. Of dit nu een veiligere situatie is, kan men zich serieus vragen over stellen toch.

Kop van de bunker gezien vanaf het oreillon.

Gelijkaardig zicht vanaf de andere zijde.

Rechter voorhoek van de bunker. Hier was op de oudere foto's al te zien dat de bijgemetste hoek hier toen al beschadigd was. Dit zal door het tegengooien van deze grond zeker niet verbeterd zijn ondertussen.

Linker zijkant van de bunker.

Achterzijde met beperkt reeds zicht op het achteruitstekende sas met ooit een mooi uitgecementeerde dakrand.

Zichtbare restanten van het toegangssas met mooie dakrand. Helaas zie je hier duidelijk ook schade die veroorzaakt zal zijn door zijn situatie waarin hij zich nu bevindt. Jammer en respectloos dus.

De rechter zijkant is net voorbij het toegangssas ook nog iets beter te zien.

Zicht vanaf het dak op de ontstaande verkaveling nabij de bunker in 2009. Allicht is dit ook mede-oorzaak van een niet bij die verkaveling gewenste bunker.

Hopelijk maakt Deinze op een verantwoordelijke wijze, waar wat ze voor dit bunkertje hebben beloofd. Hem namelijk opnieuw vrij te zetten en heropwaarderen als erfgoed. Laat het aub niet alleen bij woorden blijven. Indien gewenst, wordt wel volk gevonden via de website om dit helpen te verwezenlijken.

 
Vorige (As3)
Vorige (As3)
Volgende (As5)
Volgende (As5)