Bunkernummer
B2
Oud Bunkernummer
CA19
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Bunker is gesloopt.
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren origineel afgewerkt in baksteen. Daarna was het geheel gecementeerd met een motief van bakstenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een deurgat en zat verborgen achter een houten valse deur van 1,00m x 1.90m (BxH).
 • Op de linker zijkant was nog een nepdeurgat voorzien. In het bestek staat dit dan opnieuw foutievelijk vermeld als een vals raam van 1,00m x 1.40m (BxH). In praktijk bleek dit zal dus wel degelijk uitgewerkt geweest zijn als een valse deur zonder openaars gezien er geen schietgat achter verborgen zat. Dit zal dus in dit geval een vrij identieke deur geweest zijn met deze die voor het schietgat aanwezig was van in dit geval 1,00m x 2.00m (BxH).
 • Op de rechter zijkant was volgens het bestek nog een kleiner nepraampje. Dit bleek eveneens in praktijk groter uitgewerkt zoals zichtbaar op de enkele foto's die ervan bestaan. Het valse raam was uitgewerkt op een gefixeerd gegalvaniseerde plaatijzeren plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) met daarop houten raamprofielen gekleefd.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in hout en een dakbedekking van rode Boomse dakpannen.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel moet globaal het uitzicht hebben gehad van een spoorweghalte op de lijn 75..
 • Als camouflagevoorbeeld heeft in dit geval de halte Muizenhol gediend op dezelfde spoorlijn die dus iets verder aan de bunker B2 voorbijkwam. Dit stationnetje zou moeten gelegen nabij de huidige Karrestraat te Astene. Deze halte en camouflagevoorbeeld is opgedoekt in 1971. Mocht iemand nog een foto bezitten, zeker altijd welkom als aanvulling op deze bunkerfiche.
 • Structuur.
 • Hij bevatte 1 kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • De vuurrichting was gericht op de Beekstraat komende van de overkant van de spoorweglijn. Het bunkertje stond juist achter de spoorlijn, enkele tientallen meters van de Beekstraat verwijderd.
 • Opmerkingen.
 • Het was een solitair opgesteld achterliniebunkertje tussen B1 (493 m), B16 (400 m) en B3 (668 m). Het dekt dan ook de achterlijn tussen de steunpunten Astene en Eke.
 • Het bunkertje was naast de standaard Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje werd afgebroken in de periode dat de woonwijk werd opgericht juist achter het weiland waar het bunkertje opstond. Dit is allicht in de tijd te situeren rond het jaar 2000. Een eerste poging om het kleinood af te breken met een grote kabelkraan en een metalen peer liep op een sisser af. Na veertien dagen inbeuken op de bunker was er nauwelijks enige schade van formaat te bespeuren.
 • Daarna heeft dezelfde aannemer (Stadsbader Nicolaas uit Harelbeke) het bunkertje laten dynamiteren. Er werden gaten van 10 cm diameter geboord dwars door de bunker waarna er explosieven in deze gaten werden gestopt. Met een doffe knal ging het dynamiet de lucht in en de bunker bleef totaal gebarsten over waarna de afbraak al heel wat gemakkelijker verliep. Alle beton en puin werd verwijderd en afgevoerd. De put die overbleef, werd opgevuld met zand.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 39.331,70 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.581,70 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje stond in het weilandje, juist voor de spoorlijn, langs de Beekstraat komende van de Emiel Clauslaan.
Bijhorende foto's
Hiernaast de ruime situatieschets van dit ondertussen verdwenen bunkertje. Men ziet er al enige bewoning langs de Beekstraat, vermoedelijk een ondertussen verdwenen boerderij. Het bunkertje stond origineel enkele meters verwijderd van de spoorlijn van Gent naar Deinze, spoorlijn 75. Aan de overkant van de spoorlijn zie je ook de halte aan de Beekstraat getekend. De bunker werd trouwens zodanig geplaatst dat hij niet gehinderd werd in zijn vuurrichting door deze bestaande stationshalte.
Dit is dan op zijn beurt de detailschets van het terrein origineel horende bij het bunkertje. Er was ongeveer 6 meter tussen de rand van het perceel en de eerste rail van de spoorlijn. Tussen de bunker en de spoorlijn was nog een reeds bestaande afsluiting van de Belgische Spoorwegen.
Origineel grondplannetje van dit bunkertje. Op de linker zijkant zie je een nepdeurgat aangebracht. Ook op de rechter kant zie je origineel een klein raampje aangebracht. Dit is in praktijk uitgevoerd als een groter raam.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Hierop ziet men duidelijk dat ook het schietgat verborgen zat achter een nep-deurgat. Allicht was dit om het uitzicht van een stationshalte nog meer te accentueren. Het eigenlijke deurgat om de bunker te betreden zat op de achterzijde van de bunker. Een kant die zowel vanop de Beekstraat als langs de spoorlijn niet zichtbaar was. Daardoor zal het bunkertje dan ook niet speciaal nog eens een camouflage toegangsdeur gehad hebben maar allicht gewoon het klassieke ijzeren poortje.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Zicht op het verdwenen bunkertje anno 1995. Vanaf deze kant had men duidelijk zicht op het nepdeurgat op de linker zijkant. Het bunkertje lag ook niet volledig langs de weg zoals eerst verondersteld. De vuurrichting was duidelijk gericht deels op de Beekstraat, deels op het terrein achter de Beekstraat en de spoorlijn. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht op verdwenen bunker B2 te Astene
Rechter zijkant en vooraanzicht van dit bunkertje in betere tijden. Het bunkertje had zoals meerdere bunkers op het grondgebied Astene een klein baksteenmotief. Het is ook zo een van die bunkertjes waarvan men zich eigenlijk afvraagt waarom het eigenlijk is moeten verdwijnen daar het toch totaal niet in de weg stond voor de voorbijkomende spoorlijn of de Beekstraat er kort tegen. Allicht is het verdwenen om het bouwperceel aan hogere prijs te kunnen verkavelen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Op deze luchtfoto daterend uit 2002 ziet men de lokatie nog duidelijk liggen alhoewel het bunkertje reeds afgebroken is. Het bunkertje moet gesitueerd worden op de kleine donkere plek vrij kort bij de spoorlijn en een tiental meter verwijderd van de Beekstraat.
b2
Deze foto toont het bouwperceel nog als een gedeeltelijk verwilderd terein. De bunker stond ongeveer waar heden de omheining ophoudt.
b2
Heden is het perceel waar het bunkertje stond verkaveld. Het bunkertje werd allicht voorafgaand aan deze verkaveling gesloopt. Mocht het bunkertje nog bestaan hebben zou hij ongeveer aan de rechter achterhoek van de woning gestaan hebben.
De woning langs de Beekstraat die heden ten dage de lokatie van de bunker verbergt. Laat het wel duidelijk wezen dat de bunker reeds was verdwenen vooralleer zelfs werd begonnen met de bouw van deze woning. De eigenaars van de woning hebben het bunkertje zelf nooit weten staan.