Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Artikels verschenen over de poging om het bunkertje D23 te Kwatrecht te proberen beschermen van een dreigende afbraak.

Originele vraag van www.bunkergordel.be aan gemeente Wetteren toch eens iets te proberen doen aan een vergeten bunkertje langs een toekomstig fietspad.

Beste

Ik vond uw e-mail op de website van de gemeente Wetteren. Daar u schepenen bent voor cultuur en erfgoed denk ik mijn noodoproep naar u te zullen moeten richten. Ikzelf ben webmaster van de website www.bunkergordel.be, volledig handelend over de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent.

Al bijna 2 maanden ben ik (in beperkte mate) met een aantal gelijkgezinden, een poging aan het ondernemen om waarschijnlijk één van de best bewaarde bunkertjes op deze bunkerlinie te
proberen redden van de afbraak voor de Sigma werken langs de Scheldedijken (ditmaal niet te Melle maar te Kwatrecht achter de gebouwen van het MPI langs de Kwatrechtsesteenweg)

Ik heb over hetgene ondertussen allemaal is gebeurd met medeweten van de school om het bunkertje proberen uit het onbekende te halen in een bijhorende bunkerfiche gezet op mijn website. Hier alvast de directe link:
http://www.bunkergordel.be/9-D23 bunkerfiche.htm

Hopende eindelijk op de gemeente Wetteren hierover eens een luisterend en geinteresseerd oor te vinden, dit mailtje. Gelieve toch eens 5 minuten de tijd te nemen en misschien toch eens de
mogelijke bescherming van dit bunkertje op de Wetterse gemeenteraad op tafel te gooien.
Hier dreigt dus letterlijk opnieuw een pareltje van de linie definitief uit het landschap te verdwijnen
(voor een fietspad om toeristen te lokken,.... Spreekt dit niet zwaar tegen met het afbreken van een stukje erfgoed net juist langs zo een fietspad?)

Alvast bedankt voor elke vorm van inzet voor mijn poging tot behoud van dit bunkertje.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Vraag via een petitie om de gemeente eens wakker te maken omdat ze uiteindelijk op bovenstaande mail zelfs niet antwoorden.

Beste(n),

Gisteren (zaterdag 9/10/2010) met hulp van een gelijkgezinde een gekkenwerkje afgemaakt. Bunkertje D23 is heden aan de buitenkant volledig opgeruimd (dak ligt wel nog vol maar dat is heden wat onbegonnen werk). Bunkertje lag stampvol met dakpannen, deze zijn er heden allemaal uit. Het bunkertje telt zeker een 30 tal kogelinslagen, zelfs enkele van grotere kalibers. (Er is dus serieus voor gevochten geweest, zowel aan zijn voorkant als aan zijn achterkant).

Het bunkertje blijkt nog zeer intakt aan de binnen- en buitenkant. (Heeft zelfs nog zijn origineel metalen luik voor het schietgat, enige bunker op de linie van 228 bunkers die dat heden nog bezit, is overal voor de rest verdwenen) We zijn geeindigd met hem uit te borstelen... Ge kunt er van de vloer eten. U dient gewoon het terrein van de school MPI te Kwatrecht te betreden en helemaal naar achteraan door te gaan tot tegen de Schelde. Heden kunt ge er niet meer naastkijken beneden in hun boomgaardje. Hopelijk is hierdoor zijn huidige toestand iets beter om er toch nog proberen iets voor geregeld te krijgen zodanig dat hij ook niet (zoals reeds 2 jaar geleden B46 onderging) http://www.bunkergordel.be/9-B46 bunkerfiche.htm

Deze bunker werd afgebroken voor de dijkwerken terwijl hij in feite perfect kon geintegreerd worden in de dijk en er eveneens nog zou bijgestaan hebben als een nog volledig afgesloten monumentje (was nog afgesloten tot op het einde). Iedereen die weet wat kan helpen voor behoud, alle hulp is welkom. Bruikbare manieren om hem definitief te kunnen bewaren zijn zeker altijd welkom. De huidige uitvoerders van de werken hebben al toegegeven van het bestaan van het bunkertje niet te hebben afgeweten. Hij is dus niet meegerekend om af te breken maar staat dus wel degelijk in de weg om de huidige plannen te kunnen uitvoeren zoals ze opgemaakt zijn. Dus alles wat ze moeten doen om hem te laten verdwijnen, zijn extra niet voorziene kosten. Dit zou een punt kunnen zijn in het voordeel om hem te proberen behouden. Werkbare alternatieven zijn dan ook meer dan welkom.

Een eerste en meest eenvoudige oplossing, zou maken zijn dat hij als monumentje zou kunnen worden aanzien door bv Wetteren en er wel degelijk een nieuwe functie aan te geven. De meest eenvoudige zou zijn, afsluiten aan de binnenkant voor het grote publiek om te vermijden dat hij in zijn huidige toestand opnieuw zou veranderen in een stort (zeker indien hij naast een fietspad zou komen te liggen....) Inrichten voor vleermuizen zou in dat geval de goedkoopste en eenvoudigste oplossing zijn.... Zoals het er nu naar uit ziet en gezien de lokatie van de bunker, zou hij bij behoud komen te liggen in de directe buurt van het trekpad dat men allicht ook aan deze kant van de Schelde zou willen doortrekken.

Ge kunt dus niets mooiers hebben dan een dijk waar dit kleine bunkertje dan nog zou opstaan als bv een monumentje ter herdenking van de strijd in mei 1940 te Kwatrecht-Gijzenzele. Het zou toch zonde zijn dit kleinood, in zijn huidige staat, ook opnieuw te laten verdwijnen terwijl het een van de mooist bewaarde stukjes van Bruggenhoofd Gent betreft, die heden zonder nog veel te moeten aan uitvoeren (hebben wij al gedaan), als munumentje bewaard kan worden.

Mvg

Luc Van de Sijpe

Enige antwoord die alle personen die deelnamen aan de petitie mochten ontvangen (soort standaardmail).

Beste,

De gemeente Wetteren maakt van onroerende erfgoedzorg een belangrijke pijler binnen haar beleid en dankt u voor uw inspanningen om het bouwkundig erfgoed in onze gemeente te bewaren.  Mede op uw vraag zal nagegaan worden of het mogelijk is om – binnen de wettelijke  bepalingen die de sigma dijkwerken regelen – de genoemde bunker te bewaren.  Hierover werd advies ingewonnen bij het Agentschap Waterwegen en Zeekanalen.  Een antwoord wordt op korte termijn verwacht.  Afhankelijk van dit antwoord, zal het College van Burgemeester en Schepenen beslissen of de betreffende bunker kan gevrijwaard  worden.  Er zal hierbij rekening worden gehouden met zowel de erfgoedkundige waarde van het relict als met de wettelijke bepalingen terzake.  Advies zal bij de betreffende instanties worden ingewonnen. 

Eens de beslissing genomen is, zal u hierover op de hoogte worden gesteld.

Met vriendelijke groeten

Lieve De Gelder
   Schepen van Financiën, Cultuur, Toerisme,

   Erfgoed, Gelijke kansen, Buurtontwikkeling en

   Patrimonium

   Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren

Hopelijk blijft het dus niet bij bovenstaande loze woorden. Ondertussen heb ik niets meer gehoord van de gemeente sinds het versturen in onze richting van dit zeer sumiere mailtje. Ondertussen bleken ze enkele weken later alweer uit de bocht te gaan met de Schuilkelder op Mariagaard die dreigde te verdwijnen voor een busstation.

Begint de ganse hetze rond de bewaring van het bunkertje D23 nu volledig opnieuw ondanks eerdere beloftes van de gemeente Wetteren in februari 2011. (4/05/2014)

Op 29 april 2014 kreeg ik opnieuw verontrustende berichten te horen over het al dan niet bewaren van het bunkertje D23 achter het scholencomplex MPI te Kwatrecht (tegen de Schelde). In 2011 werd er reeds via deze website een petitie georganiseerd om dit unieke vrij intakte bunkertje te proberen conserveren op de bunkerlinie (zeker als blijkt dat het zou moeten wijken voor de aanleg van een "TOERISTISCH FIETSPAD" waarvoor zelfs eerder al een meer dan unieke bunker op de linie diende te wijken, namelijk de bunker B46. Dit was op zijn beurt zeker een meer dan unieke 2-verdiepsbunker was op de linie die wel degelijk om dergelijke belachelijke redenen nooit had mogen gesloopt zijn.

Ondanks eerdere beloftes van de gemeente Wetteren blijkt nu toch opnieuw op stedebouw de aanvraag te liggen tot de sloop van de bunker omdat hij wat scheef zou hangen... stabiliteitsproblemen.

Van alle schepenen van Wetteren op de burgemeester na, verkreeg ik een leesbevestiging. Van "Wenz" (de firma die zich bezig houdt met de onteigeningen voor de uit te voeren dijkwerken), verkreeg ik eveneens nog geen enkele leesbevestiging of antwoord.

We zijn weer goed bezig zou ik zeggen...

Hieronder de informatiemail die nog dezelfde dag vertrok naar het voltallige team van Burgemeester en Schepenen, alsook de firma "Wenz".

Tot op de dag dat dit werd gepubliceerd op de website, was er nog geen enkel antwoord op de mail aanwezig... Allicht hebben de heren en dames heden grotere zorgen met het maken van zovele nieuwe waardeloze verkiezingsbeloftes, organiseren van grootschalige herdenkingen aan mei 1940 (op 17 mei 2014), terwijl men om de hoek de effectieve bewijzen hiervan wil laten slopen...

Beste(n)

Sinds enige dagen krijg ik af en toe weer geruchten te horen over de bunker D23 (bunkertje tegen de Schelde achteraan terrein MPI te Kwatrecht) die mij opnieuw verontrusten.
Zo doet het opnieuw de ronde dat men toch opnieuw met de optie speelt deze zeer intakte bunker te laten slopen omwille van de belachelijke argumenten dat de bunker (inderdaad) beperkt scheef hangt.

Bunkertje D23 te Kwatrecht

Mag ik er jullie op wijzen dat de bunker (in de beperkte mate dat hij scheefhangt), scheefhangt in de richting van de terreinen van de school toe en niet naar de Schelde.
Die structuur staat allicht al 70 jaar even scheef en dat nu als argument gaan gebruiken om over de stabilteit te gaan twijfelen, lijkt mij opnieuw spijkers op laag water zoeken.
Dit scheefhangen is mogelijks veroorzaakt door enkele zware artillerietreffers die de bunker ooit te verwerken kreeg (schade zichtbaar vooraan, zijkant naar school toe en achterzijde).
Mogelijks is dit ook nog bijkomend veroorzaakt door inslaande granaten in de directe nabijheid van de bunker tijdens de gevechten van mei 1940 omdat het allicht een van de meer bevochten bunkertjes betreft op de linie.

Als je daarna ook nog eens rekening houdt met het feit dat de funderingen aan de voorzijde en de kant van de Schelde bijna even diep zitten dan dat de bunker hoog is,
Lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat deze ooit in een nacht zou omwaaien.
Instortingsgevaar van een monoliete betonnen blok van 95 ton, hoef je nu ook niet meteen voor te vrezen.

Mocht u meer over de bunker wensen te weten, kan u deze info zeker reeds terugvinden op onderstaande fiche van de website:
http://www.bunkergordel.be/9-D23%20bunkerfiche.html

Info over de vroegere polemiek, ondertussen daterend uit 2011, is terug te vinden op onderstaande links:
http://www.bunkergordel.be/9-D23%20artikels%20bescherming.html
http://www.bunkergordel.be/9-D23%20Originele%20vraag%20aan%20gemeente%20Wetteren.html

Van deze laatste link onthoud ik vooral de laatste passage die een mail bevat van Schepenen Lieve De Gelder als reactie op een petitie die toen werd gehouden om dit bunkertje zeker te behouden.


Beste,

De gemeente Wetteren maakt van onroerende erfgoedzorg een belangrijke pijler binnen haar beleid en dankt u voor uw inspanningen om het bouwkundig erfgoed in onze gemeente te bewaren.  Mede op uw vraag zal nagegaan worden of het mogelijk is om – binnen de wettelijke  bepalingen die de sigma dijkwerken regelen – de genoemde bunker te bewaren.  Hierover werd advies ingewonnen bij het Agentschap Waterwegen en Zeekanalen.  Een antwoord wordt op korte termijn verwacht.  Afhankelijk van dit antwoord, zal het College van Burgemeester en Schepenen beslissen of de betreffende bunker kan gevrijwaard  worden.  Er zal hierbij rekening worden gehouden met zowel de erfgoedkundige waarde van het relict als met de wettelijke bepalingen terzake.  Advies zal bij de betreffende instanties worden ingewonnen. 
Eens de beslissing genomen is, zal u hierover op de hoogte worden gesteld.

Met vriendelijke groeten
Lieve De Gelder
           Schepen van Financiën, Cultuur, Toerisme,

           Erfgoed, Gelijke kansen, Buurtontwikkeling en Patrimonium
           Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren

Ik hoop dat deze woorden opnieuw geen loze woorden mogen blijken want ik durf eerlijk gezegd te melden dat ik op het gebied van omgaan met erfgoed in combinatie met de gemeente Wetteren, niet hoog oploop.

Mocht u twijfelen wat u te doen staat, ter info ook nog deze link naar een interview met Minister Bourgeois, in hoofdzaak over hoe om te gaan met de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent, Zolang er nog geen officiële bescherming voor gans de linie geldt. klik op deze link.

Persoonlijk verkies ik in eerste instantie een antwoord te verkrijgen zonder de ganse boel opnieuw op te blazen in een nieuwe hetze op de website. Omdat jullie natuurlijk weer niet antwoorden, staat de mail dan ook bij deze wel degelijk reeds op de website.

Wel wil ik u bijkomend laten weten dat als ik binnen de week geen enkel degelijk antwoord verkrijg over wat de huidige plannen zijn, ik het niet zal nalaten deze polemiek opnieuw op te starten via de website. Het is allicht een ideaal moment gezien de komende verkiezingen en het feit dat er op 18/5/ - 25/5 – 1/6 en 22/6, juist in deze regio Kwatrecht-Melle een aantal bunkerwandelingen gepland zijn waar ondertussen op amper 2 weken tijd meer dan 200 mensen hebben op ingetekend.
Wees dus gerust, er is nog interesse genoeg in deze materie, ondanks dat ik daar sinds 2006 van de gemeente Wetteren zelf nog niets van heb mogen merken.

Stond er trouwens niet in dat antwoordmailtje uit 2011 dat alle personen die toen intekenden op de petitie op de hoogte zouden gehouden worden van de situatie, of was dit de zoveelste loze belofte…

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Ter info: Rondom het bunkertje werd recent (zie de twee foto's) het terrein al eens volledig genivelleerd. Men kan hierbij al niet echt spreken over respectvol omgaan met een dergelijk bunkertje. De grond werd vrij lomp aangeduwd tegen de voorkant van de bunker zodat het unieke luikje dat deze bunker nog heeft aan zijn schietgat opnieuw onder rommel en grond werd bedolven. De bunker werd om verdere schade aan onder andere dit luikje te verhinderen, door mijzelf op 3/5/2014 nog eens bijkomend opgeruimd aan de voorkant en ontdaan van ondertussen opnieuw overwoekerende klimop. De foto links is van voor de opruiming, rechts van daarna.